01

FUCZ provela mjere zaprašivanja komaraca na području Posavskog i Tuzlanskog kantona

01Nedavno je bilo govora o pojavi tigrastih komaraca uz rijeku Savu koji se šire na područje BiH. Ovi komarci mogu prenijeti opasnu groznicu Zapadnog Nila koja rezultira i smrtnim ishodom. Vremenske prilike pogoduju razvoju komaraca pogotovo uz riječna područja i mjesta gdje nije pokošeno, zbog kojih veliki broj građana i turista u pojedinim dijelovima BiH ima problema.

Nakon što je Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) od Zavoda za javno zdravstvo FBiH dobila 1.826 litara insekticidnog sredstva Neopitroid premium koje se koristi za zaprašivanje, a koje je ostalo od akcije provođenja adulcidnog tretmana komaraca sa zemlje za vrijeme poplava tokom 2014. godine, provela je mjere zaprašivanja komaraca na području Posavskog i Tuzlanskog kantona.

U skladu sa zaključkom sa 21. redovne sjednice Federalnog štaba civilne zaštite, kojim se zadužuju kantonalni Zavodi za javno zdravstvo Federacije BiH da FUCZ dostave planove i potrebe za provođenje aktivnosti DDD mjera za proljeće 2016. godine i Operativnim planom dezinsekcije na području Federacije BiH koji je dostavljen Zavodima za javno zdravstvo svih kantona u Federaciji, FUCZ od februara do aprila 2016. godine je kontaktirala sve kantonalne Zavode za javno zdravstvo Federacije BiH tražeći ponovo da se izjasne o planu provođenja dezinsekcije na područjima svih Kantona.

Nakon tih kontakata i prijedloga FUCZ da posjeduje potrebno sredstvo i vozilo za zaprašivanje, Zavodi za javno zdravstvo Posavskog i Tuzlanskog kantona poslali su planove za dezinsekciju sa potrebnim količinama navedenog sredstva. Ekipe FUCZ, u saradnji sa zaduženim osobljem Zavoda za javno zdravstvo Posavskog kantona, 23. maja 2016. godine krenuli su u realizaciju Operativnog plana dezinsekcije ovog područja. Pri tome je FUCZ osigurala dvije mašine sa raspršivačem, sredstvo za zaprašivanje i četiri obučena uposlenika, a Zavod rastvarač za sredstvo i prisustvo svog uposlenika tokom provođenja mjere dezinsekcije. Zaprašivanje na području Posavskog kantona je završeno 02.06.2016. godine.

Zaprašivanje na području TK uradili su pripadnici FUCZ uz nadzor stručnog osoblja Zavoda za javno zdravstvo TK te pomoć Kantonalne uprave CZ i općinskih uprava CZ u periodu od 7. do 9. juna sa 260 litara Neopitroid premiuma. Zaprašivanje je 7. juna izvršeno na području općine Gradačac, na lokacijama jezera Hazna i Vidara, općine Srebrenik do Šićkog Broda. Sljedeći dan izvršena je dezinsekcija na području Kalesije, Živinica, Doboj-Istoka, Gračanice, Lukavca i jezera Modrac i posljednji dan na području općine Teočak i jezera Sniježnica.

Nedavno je bilo govora o pojavi tigrastih komaraca uz rijeku Savu koji se šire na područje BiH. Ovi komarci mogu prenijeti opasnu groznicu Zapadnog Nila koja rezultira i smrtnim ishodom. Vremenske prilike pogoduju razvoju komaraca pogotovo uz riječna područja i mjesta gdje nije pokošeno, zbog kojih veliki broj građana i turista u pojedinim dijelovima BiH ima problema. Kako ističu stručnjaci, ovo ne znači da na tretiranom području neće biti komaraca, ali će ih biti znatno manje.

{module FOTO GALERIJA 23.06.2016}