Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 23./24.06.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U protekla 24 sata, Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju od 20:35 do 21:45 sati, u Ul. Ambre Miletića (Podhum), gdje je gorio krov porodične kuće. Povrijeđenih lica nije bilo, na objektu je pričinjena materijalna šteta koja će se utvrditi nakon uviđaja nadležnih organa kao i uzrok požara.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina u protekla 24 sata, imala je itervenciju od 14:30 do 16:35 sati, na Gradini-maloj, požar je zahvatio travu i dio  šume. Nakon intervencije vatrogasne jedinice općine Čapljina požar je ugašen.

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine Novi Travnik imala intervenciju na gašenju instalacija u pekari „Nikolino”. Požar je  ugašen, povrijeđenih lica nije bilo, na objektu je pričinjena manja materijalna šteta.

 

NEEKSPOLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Dana 23.06.2016.godine, od strane mještana prijavljen pronalazak NUS-a a radilo se o četiri ručne bobme koje su pronađene prilikom čišćenja posjeda u neposrednoj blizini kuća.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U 08:15 sati, prijavljen pronalazak nepoznatog NUS-a u naselju Humi.                                                         Obaviješten Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite i vođa ,,A“ Tima za uništavanje NUS-a „ Mostar.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Dana 23.06.2016.godine,  prijava o pronalasku NUS-a na području općine  Kalesija a radilo se o jednoj tromblonskoj trenutnoj mini. Informacija  proslijeđena  Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Jedna  prijava o pronalasku  NUS-a na lokalitetu  Bobaši-Kruščica, gdje je pronađena jedna ručna bomba. Prijava proslijeđena „A” timu Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite. 

 Kanton Sarajevo

 Općina Ilidža. Prijavljen pronalazak jednog neeksplodiranog ubojnog sredstva. Radi se o nepoznatom NUS-u, vjerovatno protivtenkovskoj mini, pronađenoj u koritu rijeke Bosne na teritoriji naselja Osjek, gdje se vrši sanacija korita. Informacija o pronađenom ubojnom sredstvu je prenesena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite, čiji pripadnici su izvršili izviđanje i konstatovali da je potrebno obustaviti radove da bi se voda izbistrila i planirali vađenje NUS-a iz korita rijeke Bosne u ponedjeljak 27.06.2016. godine.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE