Poziv za dostavljanje komentara na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu

Molimo sve zainteresirane, da svoje primjedbe i sugestije na prijedlog navedenog Zakona, dostave na: e-mail: fucz@fucz.gov.ba ili poštom na adresu: ulica Vitomira Lukića broj 10, 71 000 Sarajevo, u roku od 10 dana, koristeći obrazac koji možete naći pod sljedećim linkom:

Pod sljedećim linkom, možete preuzeti tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu: