Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 21./22.06.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. PVJ grada Mostara je u periodu od 21:35 do 22:15 sati, u mjestu Željuša gasila požar na zapaljenoj travi. Požar lokalizovan i ugašen.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica Čapljina je u periodu od 08:50 do 09:15 sati, u mjestu Ada gasila požar na željezničkim pragovima .

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica Jablanica imala je intervenciju, u periodu od 08:45 do 12:30 sati, na gašenju zapaljenog smeća na deponiji „Zakom – Bukova“ kojom upravlja JKP Jablanica.

 

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. PVJ Srebrenik imala je intervenciju gašenja požara na privatnom stambenom objektu u naselju Špionica. Do požara je došlo usljed pada TV-antene na žice dalekovoda. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Živinice. IVJ Đurđevik imala je intervenciju gašenja požara na privatnom stambenom objektu u Živinicama. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. Vatrogasci DVD Vitez i Stari Vitez imali su intervenciju u preduzeću „ Vitezit – C pogon“ gdje je došlo do požara na odlagalištu smeća. Požar je uspješno lokalizovan i ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. PVJ Zenica imala je intervenciju u mjestu Pečuj gdje je gašena zapaljena ambalaža u krugu preduzeća „Ekor komerc“, Zenica. Požar ugašen.

 

TROVANJE LJUDI HRANOM ILI VODOM

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Gotovi su rezultati analize vode koju je radio Zavod za javno zdravstvo HNK-a i isti su uredni prema riječima dr. Armina Lazarevića (Kantonalni epidemiolog). Rezultati ostalih uzoraka koji su poslani na analizu, a koji su mogući uzroci epidemioloških problema, bit će poznati tokom sedmice. Podsjećamo, dana 21.06.2016. godine u Opću bolnicu Konjic javio manji broj pacijenata sa stomačnim problemima. Mogući uzorci zaraze su poslati u Mostar na analizu jer Opća bolnica Konjic nema mikrobiološki laboratorij.

 

NEEKSPOLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar CZ HNK-a je u 08:30 sati, primio informaciju o pronalasku protupješadijske mine („pašteta“) tokom radova na eshumaciji u jami Radača, Goranci kod Mostara. Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava FUCZ.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin.Kantonalni operativni centar CZ USK-a dobio je informaciju od Policijske stanice Cazin o pronalasku ručne bombe u mjestu Tržačka Platnica. Na lice mjesta izašla je patrola policije i obilježila je lokaciju pronalaska NUS-a. Informacija o pronalasku NUS-a proslijeđena je Timu za uklanjanje eksplozivnih sredstava FUCZ.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Pale FBiH. Dana, 20.06.2016. godine, po dojavi građana na lokalitetu naselja Prača pronađen je NUS. Prijavljen je pronalazak minobacačke mine 82 mm koja je uništena na licu mjesta od strane Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava FUCZ.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Kantonalni operativni centar CZ SBK-a primila je informaciju o pronalasku NUS-a u mjestu Nova Bila, lokalitet pijaca. Prijavljen je pronalazak Zolja M80 64 mm. Informacija o pronalasku NUS-a proslijeđena je Timu za uklanjanje eksplozivnih sredstava FUCZ.

           

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar CZ KS, primio je informaciju o pronalasku NUS-a i to u 19:15 sati, od PS Centar da je u ulici Asafa Serdarevića prilikom kopanja zemljišta pronađena jedana granata. O primljenoj informaciji obaviješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava FUCZ, koji će navedeni NUS ukloniti u narednom periodu.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE