Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 21./22.11.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica Gradačac imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: na gašenju zapaljene električne peći u stanu u Gradačcu, i na gašenju požara u napuštenom privatnom stambenom objekatu u naselju Avramovina.

Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara dimnjaka na stambenom objektu u Lukavcu. Požar je lokalizovan i ugašen.

Kanton Sarajevo

U protekla 24 sata, pripadnici PVJ Kantona Sarajevo imali su dvije manje intervencije i to: na gašenju manjeg požara u ugostiteljskom objektu i intervenciju na gašenju zapaljenog smeća u kontejneru.

OBLAST  VODOSNABDIJEVANJA

Srednjobosanski kanton

Općina Jajace. JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Jajce izvodi radove na prespajanju glavnog cjevovoda na lokaciji novog kružnog toka, tako da od 07 do 16 sati, naselja: Skela, Rika, Pijavice, Zastinje, Kozluk, Varoš, Kokića bašta, Hrast, Baščeluci, Prudi, Lučina, Podmilačje i dio gradskog područja ostati će bez opskrbe pitkom vodom.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Općinska služba CZ Lukavac prijavila je postojanje NUS-a (više komada nepoznatog NUS-a) na području općine Lukavac, a koji će biti preuzet od strane Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite u narednom periodu.

Općina Živinice. Općinska služba CZ Živinice prijavila je postojanje NUS-a (2 ručne bombe M-75) koji je izuzet i uskladišten u magacinu službe CZ, a koji će biti preuzet od strane Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite u narednom periodu.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju o pronalasku NUS-a i to: dana, 21.11.2016. godine, u 08:27 sati, dojava od građanina da se u ulici Safeta Zajke nalazi jedan NUS. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS ukloniti u narednom periodu.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE