Predstavnici FUCZ učestvovali na Komandno-štabnoj vježbi odgovora na HBRN incident

Vježba je realizirana kroz projekat EU za jačanje kapaciteta hemijsko-biološko-radiološko-nuklearne zaštite (HBRN). Kroz tri zamišljena scenarija provjerene su procedure i operativnost institucija nadležnih za djelovanje u ovakvim situacijama.

Predstavnici FUCZ učestvovali su na Komandno – štabnoj vježbi odgovora na radijacioni vanredni događaj koja je 15. i 16. novembra održana u Sarajevu.

Vježba je realizirana kroz projekat EU za jačanje kapaciteta hemijsko-biološko-radiološko-nuklearne zaštite (HBRN). Osim predstavnika Ministarstva sigurnosti BiH i konzorcija P-44, učestvovali su predstavnici uprava civilne zaštite FBiH i RS, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Instituta za javno zdravstvo RS, Oružanih snaga BiH, Državne regulatorne agencije za nuklearnu i radijacijsku sigurnost BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Službe za zajedničke poslove institucija BiH te Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS.

Zaključeno je da u BiH postoji nizak rizik od HBRN incidenata ali da su oni ipak mogući. Zbog toga je istaknuta važnost jačanja kapaciteta institucija nadležnih za prvi odgovor, te naglašeno da je u toku opremanje i obučavanje timova kako bi bili spremni odgovoriti na eventualne incidente.

Za vrijeme ove komandno-štabne vježbe, kroz tri zamišljena scenarija, provjerene su procedure i operativnost institucija nadležnih za djelovanje u ovakvim situacijama.