Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 21./22.08.2019. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Delalići, gdje je gorjela porodična kuća.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara,  i to:

– od 20.35 do 21:25 sati, u Južnom logoru, gdje je gorjelo nisko rastinje, i

– od 02:10 do 02:50 sati, u Vrapčićima, gdje je gorjela trava.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je intervenciju na gašenju požara od 08:50 do 09:20 sati, u Grabovinama, gdje je gorio biljni otpad i trava.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je tri intervencije na gašenju požara,  i to:

– od 12:50 do 14:15 sati, u Cernu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:10 do 20:10 sati, u Blizancima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, i

– od 03:00 do 06:30 sati, u Blizancima, gdje je gorjela: smreka, trava i nisko rastinje.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervenciju na gašenju požara od od 22:00 do 23:00 sati, u mjestu u Krtine, gdje su gorjeli otpad i šuma. Opožareno je oko 1000 m2 površine. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški, imala je intervenciju na gašenju požara  od 12:40 do 16.00 sati, u mjestu Šipovača, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, na površini oko 1 ha. Požar su gasila tri vatrogasca s jednim vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice, imala je intervencije na gašenju požara,  i to:

– u naseljima Tetovo i Crkvice, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje, i

– u ulici Sarajevska br. 57, gdje je gorio elektro-ormarić.

Požari su ugašeni.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je intervenciju na gašenju požara u pomoćnom objektu štala (gdje je gorjelo 300 bala sijena), u naselju Brnj. Požar je ugašen.

Kanton 10

Grad Livno. Vatrogasna jedinica grada Livno, imala je intervenciju na gašenju požara od 14:10 do 15:30 sati, u mjestu Strupnić, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Drvar. Dana 21.08.2019.godine, u 14:00 sati, došlo je do požara u mjestu Podovi, gdje su gorjeli suha trava i nisko rastinje. Intervencijom djelatnika firme „Komunalac“ Drvar i djelatnika Općinske službe CZ-e Drvar. Požar je ugašen.

Tuzlanski kanton

Grad TuzlaVatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Stupine, gdje je gorjelo okno lifta. Požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je manje intervencije, i to: jednu na gašenju niskog rastinja, jednu na gašenju zapaljenog otpada u podrumu zgrade, dvije na gašenju zapaljenih vozila i jednu na gašenju zapaljene grede na otvorenom prostoru.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK-a, kvalitet zraka za dan 21.08.2019. godine, ne može se ocijeniti na lokalitetima: Skver, BKC-e, Bukinje, Lukavac i Mobilna: Živinice.

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e Stari Vitez i dalje dostavlja pitku vodu dva puta sedmično u naselje Ahmići, a DVD-e Vitez jednom sedmično u naselje M. Mošunj.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTVA

Obavljajući redovne zadatke na sedam lokacija na području općina: Zavidovići, Olovo, Travnik, Pale (F BiH) i grada Zenice, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su šest eksplozivnih sredstava. Pored navedenog na licu mjesta su uništena dva eksplozivna sredstva.

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite i dalje je u stalnom kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potragu za nestalima osobama: dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva, koja je nestala na području Srebrenice. Federalna uprava civilne zaštite vrši prikupljanje dodatnih informacija, prati stanje na terenu, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE