Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 21./22.07.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. PVJ grada Mostara imala je dvije intervencije i to:

 • od 12:35 do 12:55 sati, u Zaliku gašena je zapaljena trava i nisko rastinje,
 • od 16:20 do 17:50 sati, na Gorancima gašena je zapaljena trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. PVJ Čapljina imala je osam intervencija i to:

 • od 07:10 do 08:25 sati, u B.Brdu gašena je zapaljena trava i nisko rastinje,
 • od 07:20 do 08:35 sati, u Počitelj brdu gašena je zapaljena trava,
 • od 09:55 do 10:15 sati, u Dretelju gašeno je zapaljeno smeće,
 • od 09:45 do 10:15 sati, u Gabela polju gašena je zapaljena trava,
 • od 15:40 do 16:10 sati, u Tasovčićima gašena je zapaljena trava i rastinje,
 • od 16:25 do 16:40 sati, kod Klepačkog mosta gašena je zapaljena trava i makija,
 • od 16:45 do 17:05 sati, u Klepcima gašeno je zapaljeno smeće,
 • od 19:10 do 20:15 sati, u Zvirovićima gašena je zapaljena trava i smeće.

Općina Jablanica. VJ Jablanica je u periodu od 13:00 do 14:55 sati, na gradskoj deponiji gasila zapaljeni otpad.

Općina Čitluk. VJ Čitluk imala je tri intervencije i to:

 • od 19:15 do 20:30 sati, u Hamzićima gašena je zapaljena trava i nisko rastinje,
 • od 20:15 do 20:45 sati, u Malom Ograđeniku gašena je zapaljena trava i nisko rastinje,
 • od 21:05 do 21:50 sati, u Vionici gašena je zapaljena trava i nisko rastinje.

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Ljubuški. Pripadnici vatrogasne jedinice iz Ljubuškog gasili su požar otvorenog prostora na lokalitetu Predgrađe (kod groblja Jabuka) u vremenu od 08:30 do 09:30 sati. U intervenciji su učestvovala tri vatrogasca sa jednom vatrogasnom cisternom a opožareno je do 1 ha trave i niskog rastinja. Uzrok navedenog požara nije poznat.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Visoko. VJ Visoko imala je intervenciju u naselju Arnautovići gdje je vršeno gašenje požara na vikendici. Požar ugašen dok je na objektu pričinjena materijalna šteta.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Policijska stanica Sanski Most prijavila je pronalazak NUS-a na obali rijeke Sane, područje Donji Krkojevci. Pronađena je zelena PVC kutija u kojoj se nalazi ručna bomba. Patrola policije izišla na lice mjesta i obilježila lokaciju.

Općina Bosanska Krupa. Policijska stanica Bosanska Krupa prijavila je pronalazak NUSa u mjestu Hodžinac. Pronađena je neeksplodirana tenkovska granata većim dijelom zabodena u zemlju. Na lice mjesta izišla patrola policije i obilježila lokaciju.

O pristiglim prijavama obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ.

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Dana, 21.07.2016. godine, Kantonalni operativni centar CZ primio je informaciju o pronalasku NUS-a od strane Općinske službe CZ Lukavac. Prijavljen je pronalazak tromblonske mine. Informacija proslijeđena Timu za uklanjanje NUS-a FUCZ.

Kanton Sarajevo

Kantonalnom operativnom centaru civilne zaštite prijavljen je pronalazak jednog neeksplodiranog ubojnog sredstva u ulici Bojnička, kao i predaja više komada NUS-a u policijsku stanicu Stari Grad. Informacije o navedenim ubojnim sredstvima su proslijeđene Timu za UES FUCZ, čiji će pripadnici u narednom periodu preuzeti pronađena ubojna sredstva.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE