Timovi FUCZ uništili 60 minobacačkih granata na napuštenom artiljerijskom položaju kod Glamoča

Ova eksplozivna sredstva na terenu nepristupačnom motornim vozilima pronašli su čobani koji na ovom lokalitetu vrše ispašu stoke. Zbog ovakvog terena i veoma teških uslova za medicinski transport ili gašenje vatre u slučaju izbijanja požara ove mine nisu mogle biti uništene na licu mjesta, već su transportovane na poligon za uništavanje NUS-a u Glamoču gdje su i uništene.

Timovi za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite su nakon opsežnih priprema, 20.07.2016. godine, uklonili i uništili 60 komada minobacačkih granata M74P1 kalibra 82 mm koje su pronađene na napuštenom artiljerijskom položaju na planini Vitorog, sjeveroistočno od Glamoča.

Ova eksplozivna sredstva na terenu nepristupačnom motornim vozilima pronašli su čobani koji na ovom lokalitetu vrše ispašu stoke. Nakon preliminarnog izviđanja lokacije uočeno je oko 40, a detaljnim pregledom lokacije ukupno je pronađeno 60 minobacačkih mina.

Zbog ovakvog terena i veoma teških uslova za medicinski transport ili gašenje vatre u slučaju izbijanja požara ove mine nisu mogle biti uništene na licu mjesta, već su transportovane na poligon za uništavanje NUS-a u Glamoču gdje su i uništene. Transport sredstava je izvršen ATV vozilima visoke prohodnosti (QUAD) sa prikolicama koja su jedina mogla prići licu mjesta s obzirom da je mjesto na kojem su pronađena više od 1.5 km udaljen od najbliže tačke kojoj se moglo pristupiti terenskim vozilima.

Nadzor terena prilikom uništavanja  je vršen bespilotnim letećim platformama – dronovima, dok je tokom trajanja cijele operacije za slučaj nesreće u pripravnosti bio helikopter za medicinski transport Oružanih snaga BiH.