Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 21./22.05.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je dvi intervencije na gašenju požara i to:

  • od 13:30 do 14:20 sati, u Bišću polju, gdje je gorila kotlovnica firme „Klas“, te
  • od 14:30 do 14:50 sati, u ul. Leopolda Mandića, gdje je gorila kuhinja.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški, imala je intervenciju na gašenju požara i čišćenja kolnika kod zapaljenja vozila u Crvenom Grmu. U intervenciji sudjelovalo je pet vatrogasaca s dva vozila. Prilikom dolaska na mjesto događaja vozilo je zatečeno u potpuno izgorenom stanju.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je manju intervenciju na gašenju niskog rastinja.

 

Kanton 10

Grad Livno. Vatrogasna jedinica grada Livno, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 22:20 do 23:40 sati, u stanu u ulici Gabrijela Jurkića, na zapaljenim elektroinstalacija, pričinjena je manja materijalna šteta, dok ozlijeđenih lica nije bilo.

 

ZAGADJENJE RIJEČNIH TOKOVA, ZEMLJIŠTA I OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 21.05.2018. godine, ne može se ocijeniti na lokalitetima Živinice i Mobilna: Gračanica.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je dvije informacije o postojanju eksplozivnih sredstava i to:

  • od strane Općinske služba civilne zaštite, informaciju o pronalasku ručne bombe, prilikom sječe ogrjevnog drveta, u mjestu Šabići. Lokacija pronalaska je obilježena.
  • od strane Policijske stanice, putem telefona informaciju o prijavi pronalaska ručne bombe, u blizini porodične kuće u mjestu Vrnograč. Pripadnici policije obilježili su mjesto pronalaska.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je prijavu o postojanju eksplozivnog sredstva, od strane građanina u naselju Podmihovići, grad Goražde, radi se o kumulativnom tromblonu.

Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, izašli su na lice mjesta i isti preuzeli, te uredno uskladištili.

 

Srednjobosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju  da je u općini Travnik, na lokalitetu Karaula – Didaci, pronađena granata.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je prijavu o postojanju nepoznatog eksplozivnog sredstva, od strane građanina iz Rotimlje, općina Stolac.

O primljenoj  prijavi obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

 

Tuzlanski kanton

Općina Živinice i Kladanj. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, obavljali su aktivnosti na preuzimanju i uništavanju eksplozivnih sredstava na području općina Živinice i Kladanj, te vršio uništavanje eksplozivnih sredstava na lokalitetu Majevice.

 

U toku dana obavljeno otvaranje novog deminerskog radilišta „MSP Vis“, na području općine Kalesija. Deminerske zadatke će izvesti pripadnici OS BiH.

 

Posavski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je prijavu o pronalasku haubičke granate 122 mm, na lokaciji kod gradskog stadiona u Orašju, u kanalu.

O primljenoj prijavi obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, za uklanjanje eksplozivnih sredstava, koji su izašašli na lokaciju  i projektil privremeno smjestili u magacin do uništenja.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Tuzlanski kanton

Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, i danas nastavljaju potragu smanjenim intenzitetom za mladićem Amarom Ramićem iz Tuzle, koji je nestao u srijedu 02.05.2018. godine.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Narandžasto upozorenje za područje Tuzlanskog kantona, gdje se očekuje grmljavina, dok je za ostali dio F BiH Žuto upozorenje, gdje se također očekuje grmljavina.

                                                                                                   

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE