Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 20./21.09.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju u mjestu Gornja Koprivna, u vremenu od 11:43 do13:45 sati, gdje je došlo do požara na pomoćnom objektu, šupa za drva. Požar su gasila četiri vatrogasca sa dva vozila. Pričinjena je veća materijalna šteta.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar, zaprimio je prijavu o postojanju NUS-a, dana 20.09.2016. godine, u 11:05 sati, J.M. iz Sarajeva, prijavila da se u obiteljskoj kući vl. A.F. iz Višića, u blizini džamije, nalazi jedna ručna granata.

Informacija o pronalasku NUS-a, je proslijeđena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Dana 20.09.2016. godine, po dojavi građana u selu Gošić polje, pronađen je NUS. A tim FUCZ-e je izašao na lice mjesta gdje su preuzeli i uskladištili dva topovska udara.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Pristigle dvije prijave o postojanju NUS-a, na lokalitetu grada, radi se o tri ručne bombe.

Obavješten ”A” tim Busovača i Tum za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je tri prijave o postojanju NUS-a i to:

– dana 20.9.2016. godine, od strane Općinske Službe civilne zaštite Novo Sarajevo, prijava o pronalasku dvije ručne bombe u ulici: Ferhata Bećirbegovića br.5,

– dana 20.9.2016.godine, od strane Općinske Službe civilne zaštite Hadžići, prijava o pronalasku nepoznatog NUS-a, u bivšem vojnom objektu Žunovnica,

– dana 20.9.2016.godine, od strane Općinske Službe civilne zaštite Hadžići, prijavao pronalasku ručne bombe, pored željezničke stanice Hadžići.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonuli istog dana.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE