Deminerski timovi FUCZ obavili ponovno deminiranje tri lokacije u Travniku, Bihaću i Bosanskom Grahovu

Redeminirane su lokacije Harambašina voda (371 m²), Lilaci-Obrovac 1 (444 m²) i Brijeg – Crni lug (1.900 m2) koje su prethodno deminirane od strane deminerskih organizacija koje više nisu akreditovane za protivminsko djelovanje u BiH i na kojima je potvrđena miniranost dijela terena. Ponovno deminiranje je izvršeno na osnovu zahtjeva BHMAC-a i Plana angažovanja deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite na lokacijama za ponovno deminiranje.

Zbog pronalaska mina na prethodno deminiranim lokacijama Harambašina voda (371 m²) kod Travnika, Lilaci-Obrovac (444 m²)  kod Bihaća i Brijeg – Crni lug (1.900 m2) kod Bosanskog Grahova završeno je ponovno deminiranje.

Prilikom ponovonog deminiranja na lokaciji Harambašina voda pronađene su i uništene tri protivtenkovske mine TMA-3.

Ponovno deminiranje ove tri lokacije, prethodno deminirane od strane deminerskih organizacija koje više nisu akreditovane za protivminsko djelovanje u BiH, izvršeno je na osnovu zahtjeva BHMAC-a i Plana angažovanja deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite na lokacijama za ponovno deminiranje.

Na ovim zadacima deminiranja tri lokacije, uz koje lokalno stanovništvo koristi poljoprivredno zemljište, bili su angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite Bihać-B, Livno-B, Mašinski tim sa mašinom MV-4 i POEK tim sa dvije prege.