Pripadnici FUCZ u Orašju učestvovali na obuci i vježbi u slučaju poplava – obuci u veslanju

Polaznici su uspješno savladali ovu obuku koja je izvođena na vodi umjetnog jezera Špionice (Bukova Greda) u općini Orašje, dok su instruktori bili iz Inžinjerijskog bataljona OS BiH. Ova vježba i obuka nastavak su aktivnosti na temu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koja je svoj intenzitet doživjela nakon majskih poplava 2014. godine. 

U saradnji sa Ministarstvom odbrane BiH, odnosno Oružanim snagama BiH, u tri termina od 08. do 26. 08. 2016. godine u Orašju je održana Obuka i vježba u slučaju poplava (obuka u veslanju). Na ovoj vježbi i obuci učestvovali su pripadnici obje entitetske uprave – Federalne uprave civilne zaštite (Deminerski tim iz Orašja) i Republičke uprave civilne zaštite.

Obuka i vježba imala je teoretski i praktični dio a obradila je karakteristike vodenih prepreka i objekata na njima, signale koji se upotrebljavaju pri plovidbi, užad i veze, sredstva i opremu za savladavanje vodenih prepreka, mjere tehničke zaštite pri radu na vodi, plovidbu čamcima na sva tri načina (vučom, tiskanjem i veslanjem), plovidbu čamcima sa vanbrodskim motorom, upotrebu čamca od neoprena u spašavanju od poplava, transport unesrećenih sa jedne na drugu obalu, dotur hrane, vode za piće, lijekova i sanitetskog materijala za unesrećene, transport sanitetskog osoblja do unesrećenih i nazad, rad službe za spašavanje prilikom izvođenja radnji na vodi, savladavanje vodenih prepreka, periodični  pregled MTS-a, itd.

Polaznici su uspješno savladali ovu obuku koja je izvođena na vodi umjetnog jezera Špionice (Bukova Greda) u općini Orašje, dok su instruktori bili iz Inžinjerijskog bataljona OS BiH.

Ova vježba i obuka nastavak su aktivnosti na temu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koja je svoj intenzitet doživjela nakon majskih poplava 2014. godine.