Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 20./21.03.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Zbog koronavirusa granični prijelazi sa Hrvatskom  i Crnom Gorom zatvoreni su za sve, osim za njihove državljane, strance koji imaju prijavljen boravak i vozače teretnih vozila. Srbija je zatvorila sve granične prijelaze prema BiH, izuzev graničnih prijelaza Karakaj, Vardište i Rača koji su otvoreni samo za robni promet.

Federalni štab civilne zaštite

Na jučerašnjoj sjednici FŠCZ naređeno je svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu  na području Federacije BiH da, u skladu sa potrebama, pripreme i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijem oboljelih od COVID-19.

Naređuje se banjama i lječilištima da pružaju usluge fizikalne terapije pacijentima koji su zatečeni u lječilištima do kraja tretmana, da im osiguraju usluge prehrane, obustave prijem novih pacijenata i pružanje svojih usluga (welnes, masaže, frizerski saloni, kozmetički saloni i slično).

Preporučuje se Vladi FBiH da hitno pokrene inicijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine kojom se predlaže zabrana izvoza lijekova, zaštitne opreme, dezinficijensa i ostalog medicinskog i drugog materijala koji je neophodan u spašavanju života i zdravlja stanovnika F BiH, kao i  prehrambenih proizvoda kojima  se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena u uslovima dok je na snazi Odluka Vlade F BiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području FBiH od 16.03.2020. godine.

Naređuje se Privrednoj komori F BiH da izvrši hitno procjenu stanja privrednih subjekata koji proizvode medicinsku zaštitnu opremu na teritoriji Federacije BiH, te sagleda mogućnost hitne nabavke repromaterijala za njenu proizvodnju.

Na jučerašnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ donesena je naredba o zabrani kretanja osobama mlađim do 18 i starijim od 65 godina na području F BiH.

Usvojena je i Odluka o nabavci materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije uzorkovane pojavom koronavirusa u vrijednosti od 2.096.415 KM na koju je Vlada FBiH hitno dala saglasnost u skladu sa Odlukom o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH. Radi se o nabavci 100 hiljada zaštitnih maski, dvije hiljade litara dezinfekcionog sredstva, 250 hiljada zaštitnih rukavica, 20 ručnih medicinskih kamera sa sistemom mjerenja tjelesne temperature, hiljadu višekratnih varenih zaštitnih odijela, 600 kreveta sa madracem i posteljinom za karanten i 30 hiljada testova za detekciju nCov-2019. Federalni štab civilne zaštite prethodno je na svojoj hitnoj telefonskoj sjednici, održanoj 05.03.2020. godine, za potrebe nabavke opreme, potrošnog materijala, reagensa i pripremu prostora za karanten u uslovima pogoršane epidemiološke situacije Federalnim službama zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć  (Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Javna ustanova kantonalna bolnica “dr. Safet Mujić” – Mostar, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla) izdvojio 2.500.000 KM.

 

Kanton Sarajevo

Jučer je održana 4. vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo. Na sjednici je analizirao stanja na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom, kao i mjere i aktivnosti koje su preduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Štab je konstatovao:

-da je u toku jučerašnjeg dana Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo određenu količinu dezinfekcijskih sredstava uručila Domu za djecu bez roditeljskog staranja na Bjelavama, Gerontološkom centru i Doma za invalidne i druge osobe u Nahorevu;

-da je naredbu Štaba kojom se naređuje Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo da putem Štaba iz svojih rezervi izdvoji sve raspoložive količine alkohola 96% za potrebe laboratorija u okviru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, JU „Opća bolnica prim. dr. Abdulah Nakaš“ i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, realizovana;

-da će naredba Fedralnog štaba civilne zaštite koja se odnosi na osiguranje trijažnih punktova sa sanitarnim upitnicima, prije ulaska lica u zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite, biti realizovana do kraja dana;

-da se naredba Federalnog štaba civilne zaštite koja se odnosi na provođenja pojačanih vanrednih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije – posebno gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i prostora koji su popločani (asfaltirani), kontinuirano provodi, od strane Službu za  veterinarske poslove, čiji su timovi u toku dana  radili na dezinfekciji objekata ustanova socijalne zaštite, kao i od strane općina, te od strane javnih komunalnih preduzeća;

-da se na osnovu dobivenog izvještaja od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, sve naredbe izdate od nadležnih štabova civilne zaštite na području Kantona Sarajevo u najvećoj mjeri poštuju.

Štab je donio i odluku o izdvajanju 100.000,00 KM za nabavku: 55000 komada zaštitnih maski, 50000 pari zaštitnih rukavica, 1000 litara dezinfekcijskih sredstava, kao i druge neophodne zaštitne opreme, te uputio zahtjev općinama da svakog dana najkasnije do 18:00 sati dostavlje izvještaje o poduzetim preventivnim mjerama i aktivnostima na sprečavanju pojave koronavirusa od strane općinskih štabova civilne zaštite.

Od općinskih štabova civilne zaštite  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da su aktivirali sve svoje službe zaštite i spašavanja i dodatne snage koje su angažovane na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja (vrši se pojačano čišćenje i pranje ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija svih javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, provode se aktivnosti nabavke zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava, putem lokalnih medija i postavljanjem plakata po mjesnim zajednicama vrše kampanju poštovanja mjera zaštite građana od moguće zaraze koronavirusom), da kontinuirano rade na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Također treba istaći, da su u toku noći udruženim snagama radnici komunalnih javnih preduzeća, policija i vatrogasci provodili sistemska dezinfekcija ulica u sarajevskim općinama

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. Prema podacima Doma zdravlja Tešanj trenutno na području ove općine zaražene su 2 osobe, dok je 431 u samoizolaciji. Štab je naredio pranja i dezinfekciju ulica i javnih površina i objekata.

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 105 osoba i pod kontrolom su Doma zdravlja. Nema slućajeva zaraženih. Provode se mjere za zaštita od korona virusa. OŠCZ u svakodnevnom zasjedanju.

 

Zapadnohercegovački kanton

U toku prethodnog dana prijavljena su dva slučaja kršenja izdatih naredbi o  izolaciji o čemu je obavještena policija. Pored toga izvršena je dezinfekcija ulaza i stubišta stambenog objekta u kojem stanuju dvije osobe, a koje su testirane na korona virus. Tokom dana stigao je nalaz za te osobe koji je bio negativan.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

U protekla 24 sata u Operativni centar civilne zaštite i vatrogastva HNŽ-e zaprimljene su 24  prijave građana  u vezi sa koronavirusom (COVID- 19), a  odnosile su se  na nepoštivanje mjera samoizolacije kao  i  nepoštivanja  zabrane rada .

 

Općina Prozor-Rama. Dana 20.03.2020.god.krizni stožer općine Prozor-Rama na svojoj trećoj sjednici dao je prijedlog na osnovu kojeg je Načelnik općine donio odluku o proglašenju stanja nepogode uzrokovane pojavom korona virusa (COVID 19).

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru kantona su testirane tri osobe od kojih je jedna pozitivna na virus (COVID-19) dok su 302 osobe stavljene u samoizolaciju.

 

Tuzlanski kanton

Na području Tuzlanskog kantona dana 20.03.2020.godine do 15:00 sati, u izolaciji je bilo 3580 osobe.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Aktivnosti  na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po  naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite, kao i Naredbama Gradskog Štaba.

Na području Grada Goražda potvrđena su još dva lica   pozitivna na ovaj virus, tako da su  do sada  registrovana tri lica.

 

Kanton 10

Zavod za javno zdravstvo Kantona 10: nema ni jedan slučaj zaraze korona virusom.

Dana 20.03.2020.godine Krizni stožer civilne zaštite Hercegbosanske županije, na Izvanrednoj sjednici, donio je Zapovijed kojom se zabranjuje kretanje osobama mlađima od 18 godina i starijim od 65 godina na području Hercegbosanske županije.

 

Unsko-sanski kanton

Vlada Unsko-sanskog kantona, dana 20.03.2020.godine donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Unsko-sanskog kantona

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 15:01-16:30 sati u mjestu Rašinovac, gdje je gorjelo nisko rastinje i trava,

– od 19:00-19:30 u mjestu Bukovača, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica Bosanska Krupa imala je od 21:06-00:20 sati intervenciju na gašenju požara u mjestu Mali Radić, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:50-5:20  sati u mjestu Puškari. Gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 20:00-21:06 sati u mjestu Liskovac. Gorjela je trava i nisko rastinje.

– od 20:02-20:42 sati u mjestu Puškari. Gorjele su deponovane grane i smeće.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je od 16:15-17:55 sati intervenciju na gašenju požara u mjestu Glinica, gdje je gorjela šuma.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 17:20-19:40 sati u mjestu Skucani Vakuf. Gorjela je mlada borova šuma,

– od 18:15-19:00 sati u mjestu Šehovci. Gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 19:20-20:10 sati u mjestu Novo Naselje. Gorio je dimnjak.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 16:30-18:00 sati u mjestu Velagići. Gorjela je trafo stanica,

– od 19:10-20:30 sati u mjestu Gornja Sanica. Gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 21:45-01:00 sat u mjestu Kamičak. Gorjela je šuma i nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Tuzla imala je šest intervencija na gašenju požara:

– vikendica naselje Šički Brod,

– stan naselje Batva,

– nisko rastinje ul.Rudolfa Vikića,

– nisko rastinje MZ. Ljepunice,

– nisko rastinje MZ. Gornja Tuzla.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica Živinice imala je tri intervencije na gašenju požara :

-nisko rastinje naselje Šišići,

-nisko rastinje naselje Donje Dubrave,

-nisko rastinje naselje Bare.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica Srebrenik imala je tri intervencije na gašenju požara:

-nisko rastinje naselje Jasenica (zaseok Dobojevi) ,

-divlja deponija i nisko rastinje naselje Jasenica (zaseok Memići),

-nisko rastinje  naselje Rapatnica.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica Lukavac imala je četri intervencije na gašenju požara:

-restoran drveni naselje Prokosovići,

-šuma i nisko rastinje naselje Poljice,

-šuma i nisko rastinje naselje Šikulje,

-nisko rastinje naselje Crveno Brdo.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica Kalesija je imala četri intervencije na gašenju požara:

-niko rastinje naselje Dubnica,

-nisko rastinje naselje Donje Hrasno,

-nisko rastinje naselje Dubnica,

-nisko rastinje Kalesija centar.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica Gradačac imala je dvije intervencije na gašenju požara:

-nisko rastinje naselje Mionica 3,

– nisko rastinje naselje Mionica 3,

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica Gračanica imala je jednu intervenciju na gašenju šumskog požara u naselju Malešići gdje su zatekli jedno beživotno tjelo civila.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica Banovići imala je dvije intervencije na gašenju požara:

-nisko rastinje naselje Oskova,

-nisko rastinje naselje Bučik.

Općina Sapna. Vatrogasna jedinica Sapna imala je jednu intervenciju na gašenju požara nisko rastinje MZ Nezuk.

Svi požari su ugašeni.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražde imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 15:27 do 18:00 sati, u selu Radovovići, MZ Berič, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s jednim vozilom,

– u 22:27 do 23:29 sati, u naselju Bogušići, gdje je gorjela divlja deponija smeća. Požar su gasila dva vatrogasca s jednim vozilom.

      

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je četiri intervencije na gašenju niskog rastinja i suhe trave na lokacijma: Gornja Gračanica, Bare Tišina i Kopilo. Svi požari su ugašeni.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je manju intervenciju na gašenju suhe trave u zaseoku Grab. Požar ugašen.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencije na gašenju požara:

trave i niskog rastinja na lokacijama Dumanac, Rošćevina, Modrinje, šume  na lokalitetu Hausovići i automobila u naselju Doboj.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je šest intervencija na gašenju požara, i to: četiri požara niskog rastinja i suhe trave na lokacijama Mali Trnovci i Visočica (po dvaputa), tavana u mjestu Uzići i manji požar u kotlovnici u policijskoj stanici. Požari su ugašeni.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je dvije intervencije na gašenju suhe trave i niskog rastinja na lokacijama Gornja Golubinja i Osova. Požari ugašeni.

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica općine Vareš imala je intervenciju na gašenju požarana lokaciji Borovica, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je od 13:30 do 14:50 sati intervenciju na gašenju požara u Tribistovu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 5.000 m2. Požar su gasila  tri vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je od 18:30 do 19:15 sati intervenciju na gašenju požara u Buhovu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 2.000 m2. Požar su gasila  dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.

Grad Ljubuški. U mjestu MostarskaVrata registrovan je požar u kom je gorjelo putničko motorno vozilo.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Na području općine Busovača registrovana 4 požara u kojima je  gorjelo nisko rastinje i šuma na lokalitetima Krčevine, Kaonik, Milanovići i Milavice.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

– od 09:35 do 10:10 sati u Titovoj ulici gorio otpad.

– od 13:45 do 14:00 sati u ulici Blajburških žrtava gorjelo rastinje.

– od 18:45 do 19:30 sati u Franjevačkoj ulici gorio otpad.

– od 19:15 do 19:35 sati na Rudniku, gorio otpad.

– od 20:45 sati na Veležu gori šuma i rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je osam intervencija na gašenju požara i to:

– od 11:15 do 11:45 sati u Gabela  polju gorjela trava i rastinje.

– od 12:10 do 13:15 sati u Doljanima gorjela kupina i rastinje.

– od 12:30 do 12:55 sati u Gnjilištu gorjela trava i rastinje.

– od 13:05 do 13:30 sati u Gnjilištu gorjela trava i rastinje.

– od 13:20 do 13:50 sati u Trebižatu gorjela trava.

– od 15:10 do 15:55 sati u Bivolje polje gorjela trava.

– od 15;30 do 16:00 sati u Trebižatu gorio elektro otpad.

– od 18:40 do 19:00 sati u Tasovčićima  gorjela trava.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je dvije intervencije na gašenju požara,  i to:

– od 11:30 do 13:00 sati u Dobrom selu gorjela trava i nisko rastinje.

– od 15:45 do 17:00 sati u Bijakovićima gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je pet intervencija na gašenju požara,  i to:

– od 07:30 do 19:00 sati gorjela šuma u mjestu Orahovica

– od 11:45 do 17:15 sati gorjela borova šuma u mjestu Lađanica

– od 17:23 do 19:00 sati gorjela šuma na Prevlju.

– od 17:40 do 18:10 sati gorio dimnjak u Prkanju.

– od 18:30 do 19:00 sati gorjela šuma na Zlataru.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanice imala je intervenciju na gašenju požara od 14:30 do 15:20 sati u mjestu Pristanište, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Rama. Vatrogasna jedinica općine Rama imala je tri intervencije na gašenju požara,  i to:

– od 09:30 do 12:00 sati iznad sela Vladići gorjela šuma i nisko rastinje.

– od 13:00 do 15:00 sati u blizini sela Šlimac gorjela trava i nisko rastinje.

– od 16:00 do 17:30 sati u selu Družinovići, gorjela trava i nisko rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je 18 intervencija na gašenju požara, od čegu jednu veću i 17 intervencija manjeg intenziteta.

Veća intervencija je bila u 17:40 sati, u ulici Nahorevo br. 44, Općina Centar,  na gašenju zapaljene štale. U intervenciji je učestvovalo 12 vatrogasaca sa tri vatrogasnih vozila. Požar je  ugašen u 19:30 sati, povrijeđenih nije bilo, a pričinjena je materijalna šteta.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na na području općina Jajce i grada Široki Brijeg timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava  uklonili su 2 eksplozivna sredstva.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE