Na današnjoj četvrtoj vanrednoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite usvojene nove naredbe, preporuke i odluke

Na današnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ donijeta je naredba o zabrani kretanja osobama mlađim do 18 i starijim od 65 godina na području F BiH. Naređeno je svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu  na području F BiH da, u skladu sa potrebama, pripreme i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijem oboljelih od COVID-19.  Banjama i lječilištima je naređeno da pružaju usluge fizikalne terapije pacijentima koji su zatečeni u lječilištima do kraja tretmana i da obustave prijem novih pacijenata i pružanje svojih usluga (welnes, masaže, frizerski saloni, kozmetički saloni i slično). Preporučeno je Vladi FBiH da hitno pokrene inicijativu prema Vijeću ministara BiH kojom se predlaže zabrana izvoza lijekova, zaštitne opreme, dezinficijensa i ostalog medicinskog i drugog materijala koji je neophodan u spašavanju života i zdravlja stanovnika F BiH, kao i  prehrambenih proizvoda kojima  se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena u uslovima dok je na snazi Odluka Vlade F BiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH. Privrednoj komori FBiH je naređeno da izvrši procjenu stanja privrednih subjekata koji proizvode medicinsku zaštitnu opremu na teritoriji Federacije BiH, te sagleda mogućnost hitne nabavke repromaterijala za njenu proizvodnju. Usvojena je i Odluka o nabavci materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije uzorkovane pojavom koronavirusa na koju je Vlada FBiH hitno dala saglasnost.

Nakon jučerašnje treće vanredne sjednice Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) na kojoj je donijeto pet novih naredbi u cilju sprečavanja širenja koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH (FBiH), danas (20. marta 2020. godine) u Sarajevu je održana četvrta vanredna sjednica kojom je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević.

Na današnjoj sjednici FŠCZ naređeno je svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu  na području Federacije BiH da, u skladu sa potrebama, pripreme i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijem oboljelih od COVID-19.

Naređuje se banjama i lječilištima da pružaju usluge fizikalne terapije pacijentima koji su zatečeni u lječilištima do kraja tretmana, da im osiguraju usluge prehrane, obustave prijem novih pacijenata i pružanje svojih usluga (welnes, masaže, frizerski saloni, kozmetički saloni i slično).

Preporučuje se Vladi FBiH da hitno pokrene inicijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine kojom se predlaže zabrana izvoza lijekova, zaštitne opreme, dezinficijensa i ostalog medicinskog i drugog materijala koji je neophodan u spašavanju života i zdravlja stanovnika F BiH, kao i  prehrambenih proizvoda kojima  se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena u uslovima dok je na snazi Odluka Vlade F BiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području FBiH od 16.03.2020. godine.

Naređuje se Privrednoj komori F BiH da izvrši hitno procjenu stanja privrednih subjekata koji proizvode medicinsku zaštitnu opremu na teritoriji Federacije BiH, te sagleda mogućnost hitne nabavke repromaterijala za njenu proizvodnju.

Na današnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ donesena je naredba o zabrani kretanja osobama mlađim do 18 i starijim od 65 godina na području F BiH.

Usvojena je i Odluka o nabavci materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije uzorkovane pojavom koronavirusa u vrijednosti od 2.096.415 na koju je Vlada FBiH hitno dala saglasnost u skladu sa Odlukom o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH. Radi se o nabavci 100 hiljada zaštitnih maski, dvije hiljade litara dezinfekcionog sredstva, 250 hiljada zaštitnih rukavica, 20 ručnih medicinskih kamera sa sistemom mjerenja tjelesne temperature, hiljadu višekratnih varenih zaštitnih odijela, 600 kreveta sa madracem i posteljinom za karanten i 30 hiljada testova za detekciju nCov-2019. Federalni štab civilne zaštite prethodno je na svojoj hitnoj telefonskoj sjednici, održanoj 05.03.2020. godine, za potrebe nabavke opreme, potrošnog materijala, reagensa i pripremu prostora za karanten u uslovima pogoršane epidemiološke situacije Federalnim službama zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć  (Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Javna ustanova kantonalna bolnica “dr. Safet Mujić” – Mostar, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla) izdvojio 2.500.000 KM.