Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 19./20.03.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Federalni štab civilne zaštite

Dana 19.03.2020.godine, održana je treća vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite.

Na trećoj vanrednoj sjednici FŠCZ donijeto je ukupno pet naredbi.

Kantonalnim i općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite naređeno je da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima prije ulaska lica u zdravstvene ustanove.

Naređena je i obustava javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza lica u cestovnom i željezničkom prijevozu. Iz ove naredbe izuzima se registrovani taxi prijevoz putnika uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu vozača (maska, rukavice, naočale) i obavezno provođenje dezinfekcije nakon svake izvršene usluge. Ova naredba primjenjuje se od 21.3.2020. godine u 00:00 sati.

Obustavlja se rad u djelatnosti trgovine na području FBiH, osim trgovina prehrambenih proizvoda,  prodavnica higijenskih proizvoda, ribarnica, apoteka, specijalizovanih prodavnica medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme, poljoprivrednih apoteka, benzinskih pumpi, kioska, pekara, hemijskih čistionica, specijalizovanih prodavnica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, specijalizovanih prodavnica dječije opreme, prodavnica hrane za životinje, prodavnica građevinskog, vodovodnog i elektro-materijala, logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i veledrogerija, uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metar između osoba uz poštivanje ostalih higijensko – epidemioloških mjera.

Naređuje se obustava rada otvorenih pijačnih, tržnih prostora i prostora oko prodajnih objekata, osim otvorenog pijačnog i tržnog prostora sa poljoprivredno-prehrambenim proizvodima uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metra između osoba uz poštivanje ostalih higijensko – epidemioloških mjera.

Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da licu koje se na graničnom prelazu, pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu, liši slobode po potjernici nadležnog suda, izda rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju za vrijeme trajanja mjere pritvora ili kazne zatvora. Provođenje mjere izolacije je u obavezi kazneno-popravne ustanove u kojoj je od strane nadležnog suda određeno izdržavanje mjere pritvora ili kazne zatvora i ona može trajati do 14 dana.

 

Kanton Sarajevo

U skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), kao i drugim podzakonskim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja, te Odluci Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-7986-1.1/20 od 18.03.2020. godine, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Štab je jučer u 15:00 sati održao 3. vanrednu sjednicu, na kojoj je analizirao stanja na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom (COVID-19), kao i mjere i aktivnosti koje su preduzete od strane Štaba i općinskih štabova civilne zaštite na provođenju naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, te razmatrao mjere i aktivnosti koje bi se trebale preduzete na sprečavanju širenja zarazne bolesti koronavirusa.

Na osnovu svih prikupljenih podataka konstatovano je, da na području Kantona Sarajevo, trenutno nema zaraženih koronavirusom, da su od strane organa uprave Kantona Sarajevo, općinskih službi za upravu, kao i drugih ustanova i institucija, te pravnih i fizičkih lica preduzimaju neophodne preventivne zaštite od koronavirusa.

Štab je donio i pojašnjene vezano za naredba, koja se odnosi na zabranu privremenog obustavljanja rada svih prodavnica u trgovačkim centrima, osim prodavnica osnovnih prehrambenih artikala i apoteka na području Kantona Sarajevo, da se ta zabrana ne odnosi na maloprodajne prodavnice higijenske potrepština.

 

 

Zeničko-dobojski kanton

 

Grad Zenica. KUCZ ZDK-a, zaprimila je razne prijave vezane za nepoštivanje naredbi vezanih za protok kupaca i klijenata na način da se omogući socijalna distanca od najmanje 1,5 metar,  prijave na rad ugostiteljskih objekata kao i prijave narušavanje samoizolacije. Prema navedenim prijavama  postupilo se u skladu sa važečim naredbama.

Općina Kakanj. Nije bilo prijava pozitivnih na korona virus. Na promatranju i samo izolaciji do sada je prijavljeno 387 osoba, koje su došle iz drugih zemalja, isti se uredno javljaju u Dom zdravlja, a inspekcija iste obilazi i kontoliše njihovo pridržavanje svih mjera.

Općina Olovo.   U kućnoj izolaciji nalazi se 78 osoba i pod kontrolom su Doma zdravlja. Nema novih slučajeva zaraženih. Provode se mjere za zaštitu od korona virusa. OŠCZ u svakodnevnom zasjedanju

Općina Tešanj U ovoj općini nema novozaraženih, u samoizolaciji 376 osoba. Vrši se redovna dezinsekcija ulica i prostora. Provode se Naredbe FŠCZ, KŠCZ i OPŠCZ u potpunosti.

Općina Vareš. Općinski štab civilne zaštite općine Vareš održao je  jučer sjednicu i donio određene zaključke i upute za građane koje su proslijeđene svim medijima na području Općine. Općinski štab civilne zaštite prima k znanju naredbe Kriznog štaba F BiH, te je pozvao sve subjekte na punu primjenu naredbi.

 

U ostalim općinama nije bilo prijavljenih slučajeva zaraze COVI-om 19.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Operativni centar CZ-e HNK-a

U posljednja 24 sata u Operativni centar civilne zaštite i vatrogastva  HNŽ zaprimljene su 23 prijave građana u vezi sa korona virusom (COVID-19),  a odnosile su se na osobe koje su došle iz drugih zemalja i ne pridržavaju se mjera  samoizolacije.

 

Općina Prozor-Rama.

Dana, 19.3.2020. godine, djelatnici  PS Prozor-Rama, izvršili su provjeru poštivanja odluke o zatvaranju ugostiteljskih objekata te utvrdili da istu poštuju svi vlasnici objekata.

Dana, 19.3.2020. godine, u jutarnjim satima djelatnici  PS Prozor-Rama  izvršili su provjeru 10 osoba kojima je izdana zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije, te utvrdili da 8 osoba poštuje izrečenu mjeru, dok  dvije osobe nisu poštivale mjeru samoizolacije, te je za iste sačinjena službena zabilješka koja je upućena Sanitarnom inspektoru radi izricanja sankcija.

Dana, 19.3.2020. godine PS Prozor  je od PU Konjic zaprimila spisak od 13 putnika koji su ušli u BiH, te im je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije, a nalaze se na području naše općine.

Djelatnici PS Prozor-Rama,  izvršili su provjeru tih osoba, te utvrdili da 11 osoba poštuje izrečenu mjeru samoizolacije, dok dvije osobe nisu poštovale samoizolaciju, te je za iste sačinjena službena zabilješka koja je upućena sanitarnom inspektoru radi izricanja sankcija.

Grad Čapljina. U protekla 24 sata primljene su 3 prijave o nepridržavanju samoizolacije. Podaci poslani policiji na daljnje postupanje.

Općina Čitluk. Do 19.03.2020. god. na području Općine Čitluk izdata su rješenja za izolaciju za 58 osoba.

Općina Neum. Tokom jučerašnjeg dana zabilježeno je kršenje rješenja o samoizolaciji kod jedne osobe, te je bilješka proslijeđena sanitarnom inspektoru.

Iz Doma zdravlja Neum potvrđeno nam je da je su izdata 4 nova rješenja o samoizolaciji, te je do sada sveukupno 10 rješenja na područja Općine Neum.

Općina Jablanica. U toku jučerašnjeg dana JKP Jablanica vršilo je dezinfekciju dječjih igrališta, zajedničkih prostorija u zgradama kolektivnog stanovanja.

U večernjim i noćnim satima dana 19/20.03.2020.godine vršene su aktivnosti na pranju i dezinfekciji ulica (JKP Jablanica i Vatrogasci).

Prema informacijama iz Doma zdravlja Jablanica, trenutno je 38 osoba koje se nalaze u kućnoj izolaciji, dok je jedna osoba upućena na dodatne pretrage u RMC Mostar.

 

 

Tuzlanski kanton

Na području Tuzlanskog kantona do 15:00 sati, 19.03.2020. godine u izolaciji je bilo 2788 osobe.

Dana 19.03.2020.god. gradonačelnik grada Tuzle, na prijedlog gradskog štaba civilne zaštite, donio je odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području grada Tuzle.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po naredbama Federalnog štaba civilne zaštite. Na području grada Goražda, potvrđeno je jedno lice koje je pozitivno na ovaj virus.

 

Kanton 10 

Zavod za javno zdravstvo Kantona 10: nema ni jedan slučaj zaraze korona virusom, dok je 260 osoba pod zdravstvenim  nadzorom.

 

Unsko-sanski kanton

Od korona virusa /COVID 19/ u gradu Bihaću, zaražene su dvije osobe i pet su pod sumnjom.

 

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 16:20 do 17:50 sati u mjestu Emrići. Gorjelo nisko rastinje,
 • od 17:55 do 19:30 sati u mjestu Jezerski. Gorjelo nisko rastinje,
 • od 19:00 do 21:00 sati u mjestu Gudavac, gdje je gorila šuma.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 14:05 do 18:25 sati, u mjestu Šekovac. Gorjelo nisko rastinje
 • od 18:42 do 21:40 sati, u mjestu Bravsko. Gorjelo nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:50 do 15:10  sati, u mjestu Tržac. Gorjela je pojata (spremište za sijeno),
 • od 14:35 do 15:05 sati, u mjestu Mihaljevac. Gorjela je trava i nisko rastinje,
 • od 15:25 do 15:50 sati, u reonu mjesta Begića Kula. Gorjela je šuma,
 • od 18:50 do 19:55 sati, u mjestu Skokovi. Gorjelo nisko rastinje,
 • od 19:20 do 19:50 sati, u mjestu Klupa. Gorjela nisko rastinje,
 • od 19:22 do 20:50 sati, u mjestu Mutnik. Gorjelo nisko rastinje,
 • od 19:25 do 20:50 sati, u mjestu Tromedja. Gorjela šuma,
 • od 19:40 do 21:00 sati, u mjestu Ostrožac. Gorjelo nisko rastinje,
 • od 00:35 do 02:00 sati, u mjestu Koprivna. Gorjela šuma.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju od 19:30 do 20:30 sati, u mjestu Krasulje. Gorjelo nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je dvije intervencije na gašenju požara i to

 • od 17:50 do 20:00 sati, u mjestu Kruhari. Gorjelo nisko rastinje,
 • od 20:58 do 00:30 sati, u mjestu Modra. Gorjelo nisko rastinje,
 • od 20:50 do 22:55 sati, u mjestu Suhača. Gorjelo nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša  Vatrogasna jedinica imala je tri intervencije i to:

 • od 11:38 do 12:15 sati, u mjestu Barake, tehnička intervencija-sapiranje ceste nakon saobraćajne nezgode,
 • od 11:58 do 15:35 sati, u mjestu Todorovo. Gorjela je šuma.
 • od 20:00 do 21:15 sati, u mjestu Ponikve. Gorjela šuma.

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju na gašenju požara od 13:20 do 15:40 sati, u mjestu Varoška Rijeka, gdje je gorjela šuma.

 

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je dvije  intervencije na gašenju šumskih požara, u naseljima Tumare i Dobošnica.

Općina Sapna. DVD-e općine Sapna imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: nisko rastinje i štala u MZ Goduš te nisko rastinje i šuma u MZ Skakava.

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna brigada grada Tuzle, imala je intervencije na gašenju niskog rastinja u naseljima: Šićki Kop, Kojšino, Slavinovići, Miladije i Gojino Brdo.

 

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražde, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 13:07 do 14:53 sati, na lokaitetu Gradac, gdje je gorjelo nisko rastinje i bjelogorična šuma. Požar su gasila dva vatrogasca s jednim vozilom,

– u 11:00 sati, došlo je do pojave požara u reonu Gradine, MZ Hrenovica, Općina Pale FBIH. Odmah po izbijanju požara na teren su izašli pripadnici civilne zaštite  općine Pale FBIH, uposlenici JP Bosansko-podrinjske šume Goražde i pripadnici policije. Navedeni požar je lokalizovan i stavljen pod kontrolu u 18:30 sati.

      

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je tri intervencije na gašenju požara, i to: u naselju Varda, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje, te  u naseljima Dumanac i Mioči, gdje je gorjela šuma.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju  na gašenju požara  u 14:00 sati, u mjestu Bistrica, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:31 do 13:20 sati, kod Kazaferovog mosta, gdje je gorjela nisko rastinje. Požar je  ugašen.

– od 13:00 do 13:45 sati, u reonu Visočice,

Svi vatrogasci upućeni na gašenje požara od prethodnog dana u rejon Gorani gdje gori šuma, koji je saniran u poslijepodnevnim satima.

-od 16:05 do 17:45 sati, u Radmanovcima .

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

 • u 12:55 sati, u Donjoj Gračanici, gorjela suha trava i nisko rastinje,
 • u 13:55 sati, u mjestu Breznik, gorjela borova šuma,
 • u 15:47 sati, u mjestu Podbriježje, gorjela suha trava,
 • u 16:53 sati, u mjestu Zmajevac, gorjela šuma,
 • u 17:00 sati, u mjestu Palinovići, gorjela suha trava,
 • u 19:10 sati, u mjestu Mutnica, gorjela suha trava i nisko rastinje. Svi požari su ugašeni.

 

Zapadnohercegovački kanton

 

Grad Široki Brijeg. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervenciju na gašenju požara od 14:00 do  15:00 sati, u  Mokrom, gdje su gorjeli trava, nisko rastinje i šuma. Opožareno je oko 8000 m2. Požar su gasila tri vatrogasca s jednim vozilom.

 

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 09:00 do 14:00 sati, na Tribistovu, aktivirao se požar od prošlog dana i zahvatio travu i nisko rastinje. Požar su gasila 3 vatrogasca s 2 vozila. Opožareno je oko 10 ha površine.

– od 16:00 do 17:30 sati, na lokalitetu Čuture, gdje su gorjeli voćnjak, trava, i dio borove šume, na površini od oko 2000 m2. Požar su gasila 3 vatrogasca sa 2 vozila.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude, imala je intervenciju na gašenju požara od 14:00 do 15:30 sati, u Grudama, kod kolektora, gorila trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 2000 m2 površine. Požar su gasila 2 vatrogasca s jednim vozilom.

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Grude, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 14:30 do 17:10 sati, u Miletini –Daupovina (Ljubuški), gorila trava i nisko rastinje i opožareno je oko 1 ha površine. Požar su gasila 3 vatrogasca s jednim vozilom,
 • Danas, od 05:00 do 08:00 sati, u Cernu (Ljubuški), gorila je porodična kuća. Požar su gasili 7 vatrogasaca s 4 vozila. Na kući je pričinjena veća mat. šteta.

 

 

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Novi Travnik, imali su intervencije u mjestima Vilenjačka,Zubići i Pečuj gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Vitez: Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Vitez imali su intervencije na gašenju požara i to:

 • u mjestu Kruščica, gdje su gorjele šikare i šiblje,
 • u mjestu Grbavica, gdje su gorjele šikare i šiblje,
 • u mjestu Gornja Večeriska, gdje su gorjele šikare i šiblje,
 • Stanica, Vitez, požar prijetio štali i staroj kući,
 • Nadioci, gorjelo nisko rastinje.

Općina Busovača. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Busovača, imali su intervenciju  u Podjelama, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma.

Općina Jajce. Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Jajce, imali su intervenciju u naselja Doribaba, gdjd je gorjelo nisko rastinje i šuma. Požar je ugašen.

Općina Travnik. Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik, imali su tri intervencije na gašenju požara, i to:

– lokalitetu Kraljevice, gdje gori širok pojas vatre,

– lokalitet Slimena, plamen i dim blizu objekta, tunel Podvilenica

– lokalitet Štreka, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 08:40 do 12:35 sati, na Bišća polju, gorio dimnjak i krov na hotelu Hercegovina,
 • od 13:55 do 15:45 sati, na Sretnicama, gorila šuma i voćnjaci,
 • od 14:15 do 16:15 sati, u Blagaju, gorilo rastinje,
 • od 16:05 do 16:20 sati, u Ul. kralja Zvonimira, gorio otpad.
 • od 17:40 do 18:15 sati, na Trgu Ivana Krndelja, gorio otpad,
 • od 23:50 do 01:00 sati, u  Vranjevićima gorila trava.

 

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:30 do 10:50 sati, u Čeljevu, gorila trava,

– od 11:00 do 11:25 sati, u Sjekosima, gorio otpad,

– od 11:40 do 12:20 sati, u Adi, gorilo rastinje.

– od 13:00 do 13:50 sati, u Gnjilištima,  gorila trava i rastinje,

– od 13:05 do 13:35 sati, u Tasovčićima, gorila trava i rastinje,

– od 13:40 do 14:15 sati, na Bivoljem brdu, gorila šuma (0,5 ha),

– od 13:55 do 14:40 sati, u Višićima, gorio otpad i trava,

– od  20:30 do 20:55 sati, u Gabeli, gorila trava,

– od  20:50 do 21:50 sati, na Potkosi, gorila trava i rastinje.

 

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 09:44 do 18:30 sati, u Orahovici,  gorila šuma. Teren miniran. Požar je aktivan,

– od 13:10 do 14:15 sati, u Bijeloj gorila šuma. Nepristupačan teren. Požar je aktivan,

– od 14:43 do 16:30 sati, u Balama, gdje je gorilo rastinje,

– od 17:30 sati, gori šuma u mjestu Lađanica.

 

Općina Prozor Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor Rama imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 15:20 do 16:00 sati, iznad sela Menjik gorila trava i nisko rastinje. Vatrogasci su ugasili dio požara, a ostatak nisu bili u mogućnosti zbog miniranog terena,                                                                      

– od 19:00 do 21:20 sati, u blizini sela Glibe gorila trava i nisko rastinje,

– od  21:40  do 22:10 sati, u naselju Dole, gorila trava i nisko rastinje.

 

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od Od 11:45 do 16:00 sati, gorila borova šuma, smreka, trava, nisko rastinje u Blatnici,

– od 14:00 do 15:30 sati, gorila smreka, trava i nisko rastinje, u Vionici,

– od 17:30 do 19:30 sati, gorila trava i nisko rastinje, u Paoči,

– od 19:25 do 21:30 sati, gorila trava i nisko rastinje, u Gradnićima.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je 26 intervencija na gašenju požara.

Jedna veća intervencija je bila sinoć u 21:04 sati, na gašenju krova kuće u Ulici Megara br.12 (Općina Stari Grad). U gašenju požara je učestvovalo 9 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila. Požar je lokalizovan u 21:22 sati. Na licu mjesta zatečeno je jedno povrijeđeno lice (nepoznat stepen povreda).

Preostale intervencije bile su manjeg intenziteta.

 

Kanton 10

 

Općina Drvar. Dana 17.03.2020. godine, došlo je do požara otvorenog prostora na planini Jadovik, općina Drvar. Požar se proširio u visoku šumu, na sumnjivo zagađenom prostoru od mina. Do sada je izgorjelo oko 60 hektara šume. Zbog velikog dima jutros je onemogućeno gašenje požara.

U toku današnjeg dana helikopter OS BIH pristupit će gašenju.

Dana 19.03.2020. god. na području općine Drvar došlo je do dva prostorna požara  na lokalitetu Kamenica i Nagrađe u ovim požarima gorjela je trava i nisko raslinje. Požar gase pripadnici DVD-a Drvar i šumarija Drvar.

 

 

Općina Tomislavgrad. Na području općine Tomislavgrad u toku jučerašnjeg dana došlo je do četiri prostorna požara u kojem je gorjela trava i nisko raslinje. Intervencijom VD-a Tomislavgrad svi su požari ugašeni.

Grad Livno. U toku jučerašnjeg dana na lokalitetu Borova glava općina Livno došlo je do velikog prostornog požara u kojem je gorjela trava i nisko raslinje. Požar su ugasili pripadnici VD-a Livno i šumarije Livno.

 

 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općina Gračanica, Fojnica i Jablanica timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 3 eksplozivna sredstva.

 

 

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

BIHAMK

Zbog sprečavanja širenja koronavirusa, Hrvatska, Srbija i Crna Gora zatvorili su granične prelaze prema Bosni i Hercegovini. Ulazak u te zemlje dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji  imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila. Danas od 8 sati najavljeno je zatvaranje svih graničnih prelaza od strane Srbije prema BiH, izuzev graničnih prelaza Karakaj, Vardište i Rača koji ostaju otvoreni samo za robni saobraćaj.

 

 

 

 

 

   OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE