Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 21./22.01.2016. godine, do 10:00 sati

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Za dan 22.01.2016. godine, od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda izdat je „ŽUTI I NARANDŽASTI“ meteo alarm za područje Bosne i Hercegovine. Najniža temperatura zraka između -13 i -5 °C.

 

POŽARI

Vatrogasne jedinice na teritoriji FBiH imale su više manjih intervencija na gašenju dimnjaka i otpada.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica Općine Stolac, imala je dvije intervencije i to:

na lokalitetu Rivina, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, površine oko 0,4 ha, te

na brdu Križevac, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i borova šuma, površine oko 0,2 ha.

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica Općine Lukavac, imala je intervenciju gašenja požara na Hiper-marketu „Bingo“ u Lukavcu. U požaru pričinjena je manja materijalna šteta. Požar je ugašen.

 

ZAGAĐENOST OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK-a, kvalitet zraka za dan 21.01.2016 godine, nije se mogao ocijeniti na lokalitetima Lukavac, Cerik i Mobilna Banovići, dok je kvalitet zraka odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Skver i BKC.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Izvršena dojava od strane šefa putarske smjene u Salakovcu, o postojanju NUS-a, na proširenju kod drugog tunela, radi se o tromblonskoj mini kom. 2.

Općina Konjic. Od strane Općinske službe civilne zaštite i vatrogastvo, pristigla je prijava o postojanju NUS-a, u mjestu Gakići. Radi se o minobacačkoj granati, te vreći sa sumnjivim NUS-om.

O navedenom obaviješteni su vođa Tima za uništavanje NUS-a Mostar „A“, i Tim ua uklanjanje eksplotivnih sredstava FUCZ-e.

O S T A L O – OKUPLJANJE GRAĐANA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Dana 22.01.2016.godine u 07,00 sati , ispred hotela „Kristal“, u ulici Maršala Tita, nakon što je Uprava „Krivaja-Mobel“, pozvala radnike koji žele da rade da se prijave u hotel „Kristal“, s ciljem nastavka proizvodnje. Okupio se veći broj radnika ispred hotela, u momentu pravljenja izvještaja, bilo je prisutno oko 250 radnika, koji još uvijek dolaze.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE