Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 19./20.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 19.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 2514 uzoraka, od čega je 475 pozitivno na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 60 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 15 novozaraženih osoba. U samoizolaciji se nalazi 481 osoba. Pozitivno je 350 osoba.

   

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano je 6531 osoba na COVID-19, od kojih je 2313  pozitivno  (2122 osoba je izliječeno, 116 osoba je preminulo), a aktivno je 75 osoba.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Kanton Sarajevo

Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u toku jučerašnjeg dana održao press konferenciju na kojoj su komandant i načelnik Štaba, te član Štaba iz Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, pomoćnik direktora za mjere zaštite i spašavanja, upoznali javnost o preventivnim mjerama koje su poduzete na umanjenju, odnosno ublažavanju djelovanja od poplava, kao i operativnim mjerama i radnjama poduzetim u cilju spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području koje je bilo pogođeno poplavama, te o operativnim mjerama i radnjama poduzetim na otklanjanju posljedica nastalih djelovanjem od poplava od strane Štaba, Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, službi zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo, koje su formirane u KJKP i drugim pravnim licima i udruženjima građana, općinskih organizovanih struktura civilne zaštite (općinskih službi civilne zaštite, općinskih štabova civilne zaštite, općinskih službi zaštite i spašavanja i povjerenika civilne zaštite), kao i kantonalnih i općinskih javnih preduzeća, javnih ustanova i  drugih subjekata od značaja za zaštitu i spašavanje. Također, su upoznali javnost  da općinske komisije za procjenu šteta rade na procjeni prijavljenih šteta i da iste nastoje da što brže završe aktivnosti na procjeni šteta i dostave svoje izvještaje Kantonalnoj komisiji za procjenu šteta, koja će sačiniti zbirni izvještaj i predložiti Štabu da se donese odgovarajuće odluke o dodijeli pomoći općinama za saniranje posljedica od poplava, a sve u cilju da se u što kraćem roku pomogne stanovništvo čiji su objekti bili poplavljeni u njihovoj sanaciji.

U izvještajnom periodu KJKP Rad je sa ljudstvom i mehanizacijom bilo angažovano na prikupljanju i odvozu kabastog i drugog otpada nastalog kao posljedica poplava u naslju Rajlovac, Općina Novi Grad i u MZ Pendičići, Općina Trnovo (angažovan je bio jedan grejfer, dva MB kamiona kipera i jedan rolkiper), te pranju područja oko postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Butilama, Općina Novi Grad (angažovana je bila jedna cisterna).

Općina Ilidža. U toku jučerašnjeg dana, nastavljeni su radovi na čišćenju i dezinfekciju individualnih stambenih objekata, na podjeli paketa hrane, vode i higijenskih potrepština stanovništvu na ugroženom području

Komisije za procjenu šteta Općine Ilidža, na osnovu zaprimljenih zahtjeva, vrše obilazak terena i procjenjuje štete.

Općina Vogošća. U izvještajnom periodu izvršen je obilazak ugroženog terena i konstatovano je da se stanje popravlja u odnosu na prethodni izvještaj.

Povjerenici civilne zaštite su u toku jučerašnjeg dana nastavili sa punjenjem vreća sa pijeskom koje će podijeliti građanima u slučaju opasnosti od novih poplava.

Komisija za procjenu šteta radila je na terenu prema prijavama građana općine Vogošća koji su pretrpjeli štete usljed poplava.

Općina Ilijaš. Na osnovu Odluke o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na  području općine Ilijaš, broj 08/40-2443/21 dana 06.11.2021.god., a u cilju otklanjanja posljedica prirodne nesreće angažovana su slijedeća sredstva ; dva skipa, jedan CAT 308 i tri kamiona.

Na terenu su mašine radile na  čišćenju nanosa blata i smeća u naselju Luka MZ Luka (stadion) i Ribarići, te preventivnoj sanaciji klizišta i propusta na putu Sokolina-Žorci,  MZ Srednje.

Od Općinskih službi civilne zaštite Novi Grad i Trnovo, smo obavješteni da su njihove organizovane strukture civile zaštite u toku jučerašnjeg dana bile angažovane na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženim područjima.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Općina V.Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, je imala intervenciju na gašenju požara, gdje je gorio dimnjak.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara od 16:20 do 16:50 sati, na Humu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine, imala je intervenciju na gašenju požara od 11:40 do 12:50 sati, u Zvirovićima, gdje je gorjela trava i rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica, je imala intervenciju na gašenju požara u 19:10 sati, u ulici Sarajevska, gdje je gorio automobil. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Banovići. Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice općine Banovići, imali su intervenciju na gašenju požara otpadnog materijala, u ulici Rudarska. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imali su dvije manje intervencije i to, jednu na gašenju zapaljenog automobila, te jednu tehničku intervenciju.

 

O S T A L O

 

Potrage za nestalim osoboma

 

Zeničko-dobojski kanton

I dalje se nastavlja potraga za radnikom Turske kompanije Čengiz. U potrazi učestvuje tim KUCZ-e, ZDK-a, Gradske Službe civilne zaštite Zenica, jedinice za spašavanje  FUCZ, tim Odjela za javnu bezbjednost Brčko distirkta Bosne i Hercegovine, jednica za podršku MUP-a ZDK-a, te specijalni tim za spasavanje iz Turske.

 

                         FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR