Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 19./20.10.2016. godine, do 10:00 sati

UČEŠĆE TIMA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE NA VJEŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Predstavnici Tima za spašavanje na vodi uz pomoć čamaca Federalne uprave civilne zaštite, koji se nalaze u sklopu Tima Bosne i Hercegovine, uzeli su aktivno učešće na vježbi „IPA FLOODS – CRO 2016“, u Republici Hrvatskoj, a koja se održava u periodu od 18.10. do 21.10.2016. godine,  kroz dvije faze izvođenja i to: IPA CP faza I, i IPA CP faze II, a prema predviđenoj dinamici Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na poplave za područje Zapadnog Balkana i Republike Turske – IPA FLOODS – CRO FLOODS.

POŽARI

Kanton Sarajevo

U protekla 24 sata, Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo imala je tri manje intervencije, gašenje zapaljenog automobila i dva obezbjeđenja događaja.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica.  U ulici Adolfa Goldbergera, jedna intervencija Vatrogasne jedinice Zenica na gašenju zapaljenog putničkog motornog vozila. Požar je ugašen, povrijeđenih lica nije bilo a na vozilu je pričinjena materijalna šteta.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo. Za područje grada Sarajeva primljene su dvije prijave o pronalasku NUS-a i to:

–        dana, 19.10.2016. godine u 11:15 sati, od strane Općinske službe CZ Vogošća, naselje Gora, pronađen jedan  nepoznat NUS,

–         dana, 19.10.2016. godine u 15:10 sati od strane građanina, u naselju Švrakino Selo, općina Novi Grad, pronađen jedan nepoznat NUS.

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS u Vogošći uklonuli 19.10.2016. godine, dok će NUS u Novom Grad uklonuti u narednom periodu.

Tuzlanski kanton

Općine Živinice i Banovići.  „A“ tim za uklanjanje NUS-a  obavio je poslove na uklanjanju i uništavanju NUS-a na području općina Živinice i Banovići.

Općina Kalesija. „B“ timovi za deminiranje Tuzla i Orašje nastavili su  proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ u naselju Seljublje na području općine Kalesija.

Općine Tuzla. Dana 19.10.2016. godine, primljena jedna prijava  o postojanju nepoznatog  NUS-a zakopanog u dvorištu.

Općina Doboj Istok.  OSCZ Doboj Istok prinio je jednu prijavu o postojanju NUS-a, a radilo se o protivpješadijskoj mini. Informacija  proslijeđena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE