Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 19./20.08.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. PVJ grada Mostara imala je 7 (sedam) intervencija na gašenju požara trave i niskog rastinja i to:

 • Od 12:40 do 18:15 sati, interevncija na Krivodolu,
 • Od 16:50 do 17:40 sati, interevncija u Sjevernom logoru,
 • Od 19:45 do 20:30 sati, interevncija u Južnom logoru,
 • Od 19:49 do 20:00 sati, interevncija u Sjevernom logoru,
 • Od 19:14 do 22:05 sati, interevncija u Gorancima (Ladina),
 • Od 01:44 do 02:05 sati, interevncija u Sjevernom logoru, i
 • Od 03:10 do 03:45 sati, interevncija u Južnom logoru.

Općina Čapljina. PVJ Čapljina imala je 4 (četiri) intervencije i to:

 • Od 09:00 do 09:30 sati, u Opličićima – Gaj gašen je požar trave i niskog rastinja,
 • Od 10:00 do 10:30 sati, u Višićima gašen je požar trave i niskog rastinja,
 • Od 13:05 do 15:15 sati, u Čeljevu gašen je požar biljnog otpada i smeće, i
 • Od 18:30 do 20:00 sati, na Crnom Brdu gašen je požar na gustoj makiji.

O S T A L O

POMOĆ STANOVNIŠTVU REPUBLIKE MAKEDONIJE

Prema informaciji sa terena, tim FUCZ koji je angažovan na pružanju pomoći u Republici Makedoniji izvjestio nas je da su današnje aktivnosti usmjerene na čišećenje opreme i pripremama za povratak u BiH koji je predviđen za sutra, 21.08.2016.godine u 10:00 sati.

Sve aktivnosti provode se po planu, u potpunosti, bez većih problema.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE