Fahrudin Solak, direktor FUCZ i Samir Agić, pomoćnik ministra sigurnosti BiH, u Skoplju posjetili Tim BiH (FUCZ) angažovan na otklanjanju posljedica od poplava

Direktor Fahrudin Solak i Samir Agić susreli su se sa Jasminom Gagulom, otpravnikom poslova u Ambasadi BiH u Makedoniji, te sa direktorom i zamjenikom direktora Direkcije za zaštitu i spašavanje Republike Makedonije sa kojima su razmijenili iskustva stečena za vrijeme i nakon  poplava u Bosni i Hercegovini i Makedoniji i dogovorili buduću saradnju shodno potpisanom Sporazumu u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), Fahrudin Solak i pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje, Samir Agić, posjetili su Tim BiH, tačnije FUCZ, koji je angažovan na otklanjanju posljedica nedavnih katastrofalnih poplava u Skoplju.

Cilj ove posjete bio je obilazak Tima FUCZ, kao i pogođenog područja grada Skoplja, a ponijeli su i dodatnih pet isušivača kao pomoć ugroženom stanovništvu. Direktor Fahrudin Solak i Samir Agić susreli su se sa Jasminom Gagulom, otpravnikom poslova u Ambasadi BiH u Makedoniji, te sa direktorom i zamjenikom direktora Direkcije za zaštitu i spašavanje Republike Makedonije sa kojima su razmijenili iskustva stečena za vrijeme i nakon  poplava u Bosni i Hercegovini i Makedoniji i dogovorili buduću saradnju shodno potpisanom Sporazumu u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa.

Nakon realizovane misije u otklanjanju posljedica nedavnih katastrofalnih poplava u Skoplju i okolini, Tim FUCZ, sastavljen od deset pripadnika FUCZ sa visokotlačnim pumpama za vodu i drugom opremom i još četiri vatrogasca Civilne zaštite Kantona Sarajevo sa dva vatrogasna vozila,  u Bosnu i Hercegovinu se vraćaju 21.08.2016. godine.