Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.08.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je deset intervencija na gašenju požara, i to:

– od 13:05 do 14:10 sati, u naselju Dolina sunca gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:35 do 14:45 sati, u Ulogu gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:55 do 16:50 sati, u Podveležju na lokalitetu Kokorine, gorjela šuma,

– od 13:40 do 15:20 sati, u Bačevićima gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:15 do 15:2o sati, u Sjevernom logoru gorjela trava,

– od 16:20 do 17:15 sati, u Sjevernom logoru gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:00 do 22:15 sati, u Bačevićima gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:40 do 21:15 sati, u Lakševinama  gorjela trava i nisko rastinje,

– od 21:20 do 21:55 sati, u Hodbini gorjela trava i nisko rastinje,

– od 05:25 do 06:15 sati, u Ortiješu gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina.  Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je osam intrvencija na gešenju požara i to:

– od 08:50 do 09:45 sati, u Dračevu gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11:00 do 11:35 sati, u Pelinama gorjela trava i rastinje,

– od 11:10 do 11:50 sati, na Tresani gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:10 do 14:55 sati, na Kozarici-Svitava gorio otpad,

– od 14:50 do 15:25 sati, na Tresani gorjela trava, spašeno niz plastenika,

– od 16:05 do 16:50 sati, u Grabovinama gorjela trava,

– od 17:20 do 18:00 sati, u Čeljevu gorjela trava,

– od 20:45 do 21:40 sati, od strane vatrogasaca vršen je obilazak, nadzor i polijevanje vodom komunalne deponije, koju je zahvatio požar prije 2 dana, nema otvorenog plamena, ali se vidi dim.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je dvije intervencije, i to:

– od 11:15 do 12:15 sati, na lokalitetu Duluma, Prenj, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:25 do 16:30 sati, u Prenju gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je dvije intrvencije na gešenju požara, i to:

– od 13:00 do 14:00 sati, u Blizancima gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:50 do 14:45 sati, u Hamzićima gorjela trava i nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je pet intervencija od čega: jednu veću i četiri manje.

Veću  intervenciju imali su jučer u 13:30 sati, u naselju Gornja Mahala, u Rakovici, općina Ilidža, gdje su gasili požar gdje je gorjela auto-mehaničarska radnja. Požar je lokalizovan u 14:20 sati. U gašenju požara učestvovalo je 20 vatrogasaca sa sedam vozila. Pričinjena je materijalan šteta. Nije bilo povrijeđenih lica.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. U toku jučerašnjeg dana izvođeni su radovi na sanaciji odrona u ulici Krivajska, općina Olovo.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Kladanj.  Dana 18.08.2016.godine, Kantonalni operativni centar Tuzla primio je prijavu od Općinske službe civilne zaštite Kladanj o postojanju NUS-a, mine i granata.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Dana, 18.08.2016.godine, nakon dojave građana o pronalasku NUS-a u selu Rešetnica, „A“ tim FUCZ-e izašao je na lice mjesta, gdje su preuzeli jedan kumulativni tromblon koji su uskladištili.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je tri  informacije o pronalasku NUS-a, i to:

Općina Hadžići. Dana, 18.8.2016. godine, u 08:47 sati, prijava od strane Općinske službe civilne zaštite Hadžići, na lokalitetu Igmanski put-Kamenolom, pronađen je jedan  nepoznat NUS.

Općina Ilijaš. Dana, 18.8.2016. godine, u 09:24 sati, prijava od strane Policijske stanice Ilijaš, da je u naselju Podlugovi, pronađen jedan nepoznat NUS.

Općina Novi Grad. Dana, 18.8.2016. godine, u 12:05 sati, prijava od strane građanina, da je u naselju Braće Bajića, lokalitet Reljevo, pronađen jedan nepoznat NUS.

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedene NUS-ove u Hadžićima i Ilijašu uklonuli u toku jučerašnjeg dana, dok će pronađeni NUS u Novom Gradu ukloniti naknadno.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.  U 13 :10 sati, prijava o postojanju NUS-a, na Gorancima, u jami Radača, lokalitet na kojem se vrši ekshumacija, pa je zbog sigurnosti prisutnih, te mogućnosti pronalaska zaostalog NUS-a, zatražena prisutnost „A“ tima za izmještanje i uklanjanje NUS-a.

Prijava je proslijeđena Timu za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite i vođi „A“ tima za izmještanje i uklanjanje NUS-a.

O S T A L O

POMOĆ STANOVNIŠTVU REPUBLIKE MAKEDONIJE

Tim koji je angažovan na pružanju pomoći Republici Makedoniji izvjestio nas je da je dio pripadnika Tima upućen na područje općine Ilinden, industrijska zona, radi ispumpavanja vode i sapiranje kruga, dok ostatak Tima se nalazi u naselju Sinđelići, gdje pružaju pomoć stanovništvu ugroženom na tom dijelu, u vidu fizičke pomoći na iznošenju stvari iz kuća, te putem akumulatora vrše obezbjeđenje električne energije kako bi određene mašine mogle raditi. Aktivnosti Tima završavaju se 20.08.2016.godine, a povratak u Bosnu i Hercegovinu predviđen je za 21.08.2016.godine.

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Hercegovačko-neretvanski kanton

Maloljetnik inicijala A.H. rođen  2000. godine, smrtno je stradao na rijeci Drežanki, u mjestu Stupina – Potpolje.

Patrola policije je došla do saznanja, da je nastradali bio u ribolovu sa M.T. (1975 g.), te da se skliznuo sa stijena i pao u rijeku. Zbog nepristupačnosti terena i slabe vidljivosti daljne istražne radnje će biti nastavljene u toku dana.

Nivo upozorenja meteoalarma je  ŽUTO ekstremno visoka temperatura i  grmljavina, na području Hecegovačko-neretvanskog kantona, dok se na područjima Kantona Sarajevo, Unsko-sanskog kantona, Tuzlanskog kantona i Kantona 10., očekuje samo grmljavina.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE