Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 20./21.08.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je 12 (dvanaest) intervencija na gašenju požara: trave, niskog rastinja i otpadnog materijala. Nakon intervencije vatrogasaca svi požari su ugašeni.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je 8 (osam) intervencija na gašenju požar: trave, niskog rastinja i otpadnog materijala. Nakon intervencije vatrogasaca svi požari su ugašeni.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Pripadnici Vatrogasne jedinice Zenica imali su dva (2) dežurstva, ekipe vatrogasaca u krugu preduzeća Arcelor Mittal Zenica, te jedn  (1) požar otpadnog materijala u gradu.

Općina Visoko. Jedna tehnička intervencija, u mjestu Ozrakovići, u rijeci Bosni, pronađeno je beživotno tijelo, lice L. Z. kći Fehima, r. 1955. godine iz Visokog. Izvršen uviđaj.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo  u izvještajnom periodu imala je sedam manjih intervencija  (jedna na gašenju zapaljenog smeča, tri na obezbjeđenju događaja,  jedna na gašenju zapaljenog automobila,  jedna požar dimnjaka i jedna tehnička).

O S T A L O

POMOĆ STANOVNIŠTVU REPUBLIKE MAKEDONIJE

Tim FUCZ-e koji je angažovan na pružanju pomoći u Republici Makedoniji završio je svoje aktivnosti te  je danas u 09:30 sati, planiran povratak u BiH.

POKUŠAJ SUICIDA

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Dana 20.08.2016. godine, u 08,00 sati, izvršen je pokušaj suicida skokom sa zgrade Kantonalne bolnice Zenica, lice Dž. A. kći M., r. 1966. godine iz Visokog, koja je zadobila teške tjelesne povrede – životno ugrožavajuće.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE