Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 19./20.04.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Ozimice I, gdje je gorio pomoćni objekat. Požar su gasila tri vatrogasca sa vozilom.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 13:30 do 14:15 sati, u Sjekoštaku, gdje je gorila trava i rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju na gašenju požara, u mjestu Babin nos, gdje je gorio stub dalekovoda.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju na gašenju požara, u naselju Blatuša, na stambenom objektu (kuća). Pretpostavlja se da je do požara došlo usljed zapaljenja dimnjaka, koji se proširio na krovnu konstrukciju. Pričinjena je velika materijalna šteta. Povrijeđenih nije bilo, požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je veću intervenciju dana 20.04.2018.godine u 00:32 sati, gdje je došlo do požara u ul. Safeta Zajke (općina Novi Grad), gorio je dio krova firme „ Kemo-Prom“. U intervenciji je učestvovalo osam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila. Požar je lokalizovan u 01:20 sati, a likvidiran u 02:26 sati.

ZAGADJENJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK kvalitet zraka za dan 19.04.2018 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice dok se na lokalitetu Mobilna: Teočak ne može ocijeniti.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju o pronalasku NUS-a, od strane Policijske uprave Stolac, radi se o granati nepoznatog kalibra, u naselju Trijebanj.

O primljenoj informaciji obavješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite

Bosansko-podrinjski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju o pronalasku NUS-a, od strane Policijske uprave Goražde, koji su preuzeli od građanina deset komada municije 7,61 mm., takođe istog dana, od strane građanina dobivena je informacija o postojanju neeksplodiranog ubojnog sredstva, radi se o ručnoj bombi, u naselju Prača, općina Pale u F BiH.

Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite su preuzeli i uskladištili pronađena eksplozivna sredstva.

 

Tuzlanski kanton

Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, bili su angažirani na području MZ Slatina, Grad Tuzla, na iskopavanju zemljane mase gdje je postojala sumnja na zaostalu granatu iz rata. Zadatak je okončan a u slučaju ponovnog zahtjeva izvođača radova, dogovoreno je da uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, stoje na raspolaganju za daljnje aktivnosti.

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

Subregionalna terenska vježba u okviru projekta P-44 EU za HBRN zaštitu, prema scenariju za hemijski akcident sa prekograničnim efektima, komandno štabna vježba, koja se održava u Tirani, Republika Albanija, u periodu od 17. do 20.04.2018.godine, je završena.

U toku dana očekuje se povratak uposlenika  Federalne uprave civilne zaštite, koji su bili angažovani na ovoj vježbi.

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE