Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.04.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju od  12:53-14:53 sati u mjestu Gorjevac, gdje je došlo do požara na deponiji smeća. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju elektro ormara iz stuba ulične rasvjete.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Kanton Sarajevo

Općina Stari Grad. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od Općinske službe civilne zaštite Stari Grad da je u ul. Dolovi pronađena jedna granata.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a i to:

– od Policijske uprave Mostar o pronalasku više komada raznih eksplozivnih sredstva,

– od Policijske uprave Široki Brijeg, da je pronađena ručna bomba, koja je smještena u njihove prostorije.

O primljenim  informacijama obavješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES nastavili su aktivnosti na zadatku Pribitkovići 3 na području općine Banovići.

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

 U toku je subregionalna terenska vježba u okviru projekta P-44 EU za HBRN zaštitu, prema scenariju za hemijski akcident sa prekograničnim efektima, komandno štabna vježba, koja se održava u Tirani, Republika Albanija, u periodu od 17. do 20.04.2018.godine.

Ispred Federalne uprave civilne zaštite na vježbi su angažovana 2 pripadnika HBRN tima za RHB izviđanje (detekcija, uzorkovanje, identifikacija), opremljenog i obučenog kroz projekt P-44.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE