Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 19./20.01.2020. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara u  ulici Aleja Ljiljana, gdje je gorio dimnjak na stambenom objektu.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Mustafe Ćemana, gdje je gorio dimnjak na stambenom objektu.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je četiri manje intervencije i to: tri na gašenju otpada u kontejnerima i jednu na gašenju dimnjaka na privatnoj kući.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:04 do 12:10 sati, u ul. A.Starčevića gdje je  gorio otpad,

– od 23:20 do 23:50 sati, u Sjevernom logoru gdje je gorjela trava.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara od 14:46 do 15:10 sati, u ul.Donje polje gdje je  gorio dimnjak na stambenoj  zgradi. 

Srednjo-bosanski kanton

Gornji Vakuf – Uskoplje. Vatrogasna jedinica općine Gornji Vakuf – Uskoplje imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Vrse, gdje je gorjela stolarska radnja. Požar je ugašen.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 Kvalitet zraka

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK kvalitet zraka za dan 19.01.2020.godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima BKC, Lukavac, Živinice dok se na lokalitetima: Skver, Bukinje i Mobilna nije mogao biti ocijenjen.

O S T A L O

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

       OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE