Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.01.2020. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je intervenciju na gašenju požara dimnjaka na stambenom objektu – kuća, u naselju Tabaci.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići, imala je intervenciju na gašenju požara stambenog objekta – kuća, u naselju Ekonomija.

 

Zapadno-hercegovački kanton

Grad Ljubuški.  Vatrogasna jedinica grada Ljubuški, imala je intervenciju na gašenju požara, od 07:45 do 08:15 sati, na obiteljskoj kući, u mjestu Grab. Pričinjena je manja materijalna šteta.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju na gašenju požara, na autobusu na parkingu u ulici Vatrogasni put, te intervenciju na gašenju otpadnog materijala u ulici ZAVNOBIH-a.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je jednu veću i sedam manjih intervencija.

Veću intervenciju imali su dana, 18.01.2020. godine u 14:08 sati, u naselju Ušivak u Imigracionom centaru, Općina Hadžići, gdje je došlo do požara u baraci. Požar je lokalizovan u 14:45 sati, a likvidiran u 15:40 sati. U gašenju požara učestvovalo je sedam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila. Nije bilo povrijeđenih lica. Pričinjena je materijalna šteta.

Manje intervencije: dvije na gašenju dimnjaka, tri na gašenju otpadnog materijala, jednu na gašenju automobila, te jedno obezbjeđenje sportskog događaja.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

     

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE