Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 19./20.01.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bos. Krupa, imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorjela napuštena kuća, u vremenu od 10:55 do 11:30 sati, u mjestu Ostružnica. Požar su ugasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u Kočinama, gdje je gorjelo rastinje,

– u Zaliku, gdje je gorjelo sklonište.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je četiri intervencija na gašenju požara, i to:

– u Čapljinskom polju, gdje je gorjela trava i trska,

– u Višićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– u Tasovčićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– u Čapljinskom polju, gdje je gorjela trava.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolaca imala je dvije intervencije, i to:

– na lokaciji Risovača, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– na lokaciji Masline-Borojevići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

NAGOMILAVANJE LEDA NA KOMUNIKACIJAMA

Unsko-sanski kanton

Svi  magistralni i regionalni putevi na području Kantona su prohodni, ali se saobraćaj odvija otežano zbog ugaženog snijega i leda na kolovozima. Vjetar stvara sniježne nanose, na putnom pravcu Ripač- Bosanski Petrovac-Lanište i Bosanski Petrovac-Drvar.

Zeničko-dobojski kanton

Saobraćaj se odvija usporeno na većini putnih pravaca bez zastoja. Sve magistralne i regionalne ceste su prohodne bez zastoja. Usljed niskih temperatura moguće je mjestimično formiranje poledice na kolovozu, a posebno na dionicama u planinskim predjelima, kao i mostovima i prilazima tunelima. Ekipe putnih službi su na terenu i svi putni pravci se redovno održavaju i posipaju abrazivnim materijalom.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Ceste su uglavnom mokre ili vlažne i skliske za saobraćaj.

Srednjobosanski kanton

Saobraćaj na području Srednjobosanskog kantona odvija se otežano, po klizavim i snijegom prekrivenim saobraćanicama.

Kanton Sarajevo

Saobraćaj se na području Kantonu Sarajevo odvija uredno po vlažnom i mjestimično zaleđenom kolovozu, osim na dionicama gdje se izvode planirani radovi na kojima se saobraćaj odvija po posebnom režimu.

Kanton 10.

Na području Kantona 10., promet se odvija po skliskim cestama, najkritičnije je na planinskim prijevojima: Korićina, Borova Glava, Mliništa, Oštrelj i na Kupreškoj visoravni, gdje su ceste prekrivene ledom i ugaženim snijegom. Preporuča se maksimalan oprez u vožnji. Ekipe zimske službe redovno vrše obilaske i posipanje saobraćajnica.

VODOOPSKRBA

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Na području općine Vitez pojedina domaćinstva u okolnim naseljima ima problem sa dotokom i snabdijevanjem pitke vode, zbog zamrznutih izvorišta i cijevi.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Gradski operativni centar civilne zaštite Mostar 

Na lokalitetu pronađenih boca sa acetilenom, na plantaži vinove loze Hepoka, u Željuši, pristupilo se poduzimanju mjera zaštite, a po preporukama za privremeno rješenje propisanih od strane inspektora za zaštitu od požara i eksplozija MUP-a HNK-a.

Naime, pristupilo se zaštiti pronađenih boca koje su zatrpane pijeskom, a potom je izvršeno ograđivanje i označavanje lica mjesta sa vidnim znacima – zabrana pristupa neovlaštenim licima, opasne materije, zabrana pušenja i zabrana pristupa sa otvorenim plamenom.

Vrši se stalna koordinacija između gradskih, kantonalnih i federalnih nadležnih službi i organa, u cilju pronalaska konačnog rješenja za bezbjedno uklanjanje pomenutih boca.

Do daljnjeg će lice mjesta, patrola policije PU Mostar- PS Sjever, povremeno obilaziti i kontrolisati.

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Kanton 10.

Dana, 20.01.2017.godine, u 12.30. sati, u vodi drenažnog kanala, ispod sela Lipa, općina Livno, pronađeno je beživotno tijelo Boška Milanovića. Za njim je bila pokrenuta velika akcija traganja u kojoj je učestvovalo trideset pet spasilaca GSSuBiH, GSS Kantona 10.,, GSS Jablanica, HGSS Mostar, HGSS Čitluk, djelatnici MUP-a Livno, Općinska služba civilne zaštite Livno, te lokalno stanovništvo.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Jučer, u vremenu od 09:30 do 12:30 sati, nastavljena je potraga za nestalom osobom F.D., na rijeci Neretvi, i to u oba pravca, od Struga do granice sa R. Hrvatskom, ali bez rezultata.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE