Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 21./22.01.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica Gradačac imala je jednu intervenciju na gašenju požara. Gorjeo je krov privatnog stambenog objekta u Gradačcu. Požar je lokalizovan i ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

 • – od 09:15 do 10:35 sati, u Zaliku, gdje je gorjelo sklonište,
 • – od 10:35 do 11:05 sati, u Sutini, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • – od 12:35 do 14:25 sati, u Blagaju, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje,
 • – od 22:00 do 22:30 sati, u Ul. K.Tvrtka, gdje je gorjela el.instalacija u zajedničkim prostorijama zgrade.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je osam intervencija na gašenju požara, i to:

 • – od 12:10 do 12:30 sati, u Strugama, gdje je gorjeo otpad,
 • – od 13:00 do 13:55 sati, u Čeljevu, gdje je gorjela trava,
 • – od 14:20 do 15:14 sati, u Šuškovu selu, gdje je gorjelo rastinje i šuma,
 • – od 15:25 do 16:00 sati, u Tasovčićima, gdje je gorjela trava i rastinje uz kuću,
 • – od 16:05 do 16:35 sati, kod „Šušak benz“, gdje je gorjela trava i rastinje,
 • – od 16:35 do 17:10 sati, u Dračevu, gdje su gorjele odbačene gume,
 • – od 18:20 do 19:05 sati, u Dračevu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • – od 19:45 do 20:10 sati, u Tasovčićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

NAGOMILAVANJE LEDA NA KOMUNIKACIJAMA

Unsko-sanski kanton

Svi  magistralni i regionalni putevi na području  Kantona su prohodni, ali se saobraćaj odvija otežano zbog ugaženog snijega i leda na kolovozima.

Zeničko-dobojski kanton

Saobraćaj se odvija nesmetano na većini putnih pravaca. Izuzetak čine dionice puteva u višim i visokim predjelima gdje ima leda i ugaženog snijega pa se saobraća nešto sporije. Temperature su niske što pogoduje pojavi poledice, naroćito u zasjenjenim predjelima, na prilazima mostovima i tunelima. Magla je ponegdje prisutna u kotlinama i u blizini riječnih tokova.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Saobraćaj se odvija po suhim ili djelomično vlažnim saobraćanicama.

Srednjobosanski kanton

Saobraćaj na području Srednjobosanskog kantona odvija se otežano, po klizavim i snijegom prekrivenim saobraćanicama.

Kanton Sarajevo

Saobraćaj se na području Kantonu Sarajevo odvija uredno po pretežno suhom kolovozu, uz umjerenu frekvenciju vozila.

Kanton 10.

Na području Kantona 10., svi putni pravci su prohodni, saobraćaj se odvija po skliskim saobraćajnicama koje su prekriveni ledom i ugaženim snijegom.

VODOOPSKRBA

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Uredna, osim na prostoru općine Vitez, gdje pojedina domaćinstva u okolnim naseljima imaju problem sa dotokom pitke vode, zbog zamrznutih izvorišta i cijevi.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Operativni centar Kantonalne uprave  civilne zaštite primio je dojavu o pronalasku dvije ručne bombe u podrumu kuće, u ulici Amira Krupalije br. 63. Informacija o pronalasku neeksplodiranih ubojnih sredstava je prenesena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite, a uklanjanje istih je planirano za sutra (ponedjeljak).

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Jučer, u vremenu od 11:30 do 15:00 sati, nastavljena je potraga za nestalom osobom F.D., na rijeci Neretvi, od Čeljeva do granice sa Republikom Hrvatskom.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE