Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.12.2018.godine, do 10:00 sati

 

POŽARI       

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Kiseljak. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Kiseljak, imala je intervenciju na gašenju požara, gdje je gorio dimjak na stambenoj zgradi. Požar je ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara od 14:50 do 15:15 sati, u Zaliku, gdje je  gorjela trava.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je tri manje intervencije i to: jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka, jednu intervenciju na gašenju zapaljenog automobila i jednu tehničku intervenciju (spašavanje osobe koja je upala u rijeku Miljacku).

                

 

SNJEŽNE PADAVINE

 

Unsko-sanski kanton

Svi magistralni i regionalni putevi na području ovog Kantona su prohodni.

Ugaženog snijega ima mjestimično na putnom pravcu Bosanski Petrovac-Drvar.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Tokom prethodnog dana pročišćene su putne komunikacije do naselja Čuhovići, Donja Gorica, Zaslivlje, Grušča, Bajić Brdo i Donje Selo.

Na sastanku  Općinskog štaba civilne zaštite Općine Konjic i Kolegija direktora Osnovnih škola, kao i v.d. direktora Srednje škole Konjic, koji je održan dana 18.12.2018. godine, usvojen je Zaključak da se do 20.12.2018. godine, odgodi nastava u školama na području Općine Konjic.

Općina Jablanica. Tokom prethodnog dana čišćeni su lokalni putovi  prema naseljima Slatina (Zaseok Drinovci), Bare 2- Velići, Ostrožac, Djevor Glogošnica, Košćan, Industrijska zona, kao i više gradskih ulica.                                                                                                                         U ul. Pere Bilića vršeno je čišćenje trotoara i odvoz snijega.                                                            Radnici Elektrodistribucije Jablanica otklonili su kvarove na Javnoj rasvjeti za naselje Šljunkara.

Općinski štab civilne zaštite donio je Odluku da se produži prekid rada škola i dječjeg obdaništa za srijedu 19.12.2019. godine.

Za danas je planiran nastavak čišćenja i skidanja leda i uvaljanog snježnog pokrivača, te proširivanje prometnica na lokalnim putovima, kao i nastavak čišćenja gradskih ulica odvozom snijega sa trotoara.

Prozor-Rama. Tokom jučerašnjeg dana nastavljeno je čišćenje i odvoz snijega sa gradskih ulica i javnih površina. U akciju osim djelatnika civilne zaštite, bili su uključeni i vatrogasci DVD Rama, kao i ljudstvo i mehanizacija JP „Vodograd“, te mnogi građani. Akcija se nastavlja i danas.

Visina snježnog pokrivača  u gradu Prozoru, u 07:00 sati, iznosila je 30 cm.

Svi prometni pravci su prohodni, a promet se odvija otežano zbog ugaženog snijega na kolovozu.

 

Srednjo-bosanski kanton

Na području kantona otežano se prometuje na svim putnim pravcima.

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Zbog snijega otežano se prometuje na svim pravcima. Do udaljenih naselja uz velike napore se probijaju ekipe koje vrše redovno čisćenje snijega jer su napadale veće količine snijega, a snijeg još uvijek pada.

 

Kanton 10

Zbog visokih snježnih nanosa na  prometnici Glamoč-Mliništa, promet se odvija jednom saobraćajnom trakom i zabranjen je promet za kamione. Prometuje se otežano i preporuka je da se ne kreće na put ovom dionicom.

Magistralne i regionalne prometnice su prohodne uz napomenu da je potrebna oprezna vožnja zbog smrznutog kolovoza i pojave divljih konja na prometnici Livno – Šuica. Također se otežano prometuje na  magistralnoj cesti Tomislavgrad – Studena Vrila  Posušje, zbog pojačanog sjevernog vjetra koji stvara nanose.

Lokalni putovi prema pojedinim farmama na području općina Livno i Tomislavgrad  su još nisu u potpunosti očišćeni.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona saobraćaj se odvija usporeno na svim  putnim pravcima bez zastoja. Zbog prestanka padavina i niskih temperatura nailazi se na ugažen slijeg i poledicu.  Pažnju treba usmjeriti na prilazima, mostovima, tunelima, zasjenjenim predjelima gdje dolazi do formiranja tanke poledice.

Magistralni, regionalni i lokalni putevi I kategorije su prohodni i očišćeni. Saobraćaj se teže odvija na lokalnim nekategorisanim putevima na višim predjelima. Registrovana su manja kašnjenja i prekidi autobuskih saobraćajnih linija na pojedinim lokalitetima općina u visinskim predjelima.

 

Zapadnohercegovački kanton

Zbog loših vremenskih uvjeta do daljnjeg je obustavljen promet za  vozila preko 3,5 t na dionici puta R-419 Rakitno-Blidinje.

Prometuje se po mokrim ili djelomično vlažnim i skliskim kolovozima
ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA (LP – 10)

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 18.12.2018 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje i Lukavac.

Kvalitet zraka za dan 18.12.2018 godine, odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetetu Živinica.

 

O S T A L O 

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti meteoalarm za cijelo područje Federacije BiH,  zbog niskih temperatura do – 6 °C.

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE