Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.12.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Čajdraš, gdje je gorjela štala.

Općina Maglaj. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Maglaj ima intervenciju na gašenju požara u naselju Moševac, gdje gori prizemlje kuće. Intervencija je u toku.

Općina Tešanj. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je tokom protekle noći intervenciju na gašenju požara u naselju Trepča, gdje je gorjela jedna soba u prizemlje kuće.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo imala je manju intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Profesionalne vatrogasne jedinice grada Mostara i općine Čapljina imale su po tri intervencije na gašenju požara u kojima su gorjeli otpad, trava i nisko rastinje.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacija o pronalasku NUS-a i to:

– od strane Općinskog operativnog centra civilne zaštite Hadžići, da je na lokalitetu kamenoloma na Igmanu pronađen jedan nepoznati NUS,

– od strane Policijske stanice Ilidža, da su u ulici Magistrala bb, Plandište, pronađene dvije ručne bombe.

O primljenim informacijama obaviješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, koji je navedeni NUS uklonio istog dana.

 

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku minobacačke granate u MZ Bokavići.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Kanton Sarajevo

S obzirom da je, putem automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka, zabilježen pad vrijednosti čvrstih čestica u zraku, Operativni štab Vlade Kantona Sarajevo je, na osnovu prijedloga Stručnog tijela za koordinaciju, a prema Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u Kantonu Sarajevo, jučer ukinuo EPIZODE „UPOZORENJE“ i „PRIPRAVNOST“ za Kanton Sarajevo.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Na osnovu podataka o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i nepovoljnih meteoroloških uslova koji pogoduju pogoršanju kvaliteta zraka, a u skladu sa Operativnim planom interventnih mjera Grada Zenica za djelovanje u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, i dalje je na snazi epizoda povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku stepena PRIPRAVNOST.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE