Informacija o ukidanju epizode „upozorenje“ i „pripravnost“ u Kantonu Sarajevo

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Kanton Sarajevo

S obzirom na to, da je putem automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka, zabilježen pad vrijednosti čvrstih čestica u zraku – PM10, te da je od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Kantonu Sarajevo u narednih tri dana prognozirana nestabilna vremenska situacija u sarajevskoj kotlini, sa mogućnošću padavina i slabog vjetra, koji je već danas uslovio nagli pad vrijednosti navedenog polutanta, Operativni štab Vlade KS je na osnovu prijedloga Stručnog tijela za koordinaciju, a prema Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u Kantonu Sarajevo ukinuo EPIZODE – „UPOZORENJE“ i „PRIPRAVNOST“ za Kanton Sarajevo.

Iz tog razloga Operativni štab Vlade Kantona Sarajevo nalaže ukidanje svih mjera koje su provođene proteklih dana proglašenjem pomenutih epizoda 03. i 17. decembra ove godine.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor nastavlja kontinuirano pratiti vremenske prilike i koncentracije zagađujućih materija u zraku, te će u skladu sa razvojem situacije davati preporuke za daljnja postupanja Operativnom štabu Vlade Kantona Sarajevo.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE