Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 1.006 potvrđenih slučajeva.

– Ukupno evidentirano 37 smrtnih slučajeva.

– Ukupno aktivnih 122 osoba.

– Ukupno izliječenih 847 osoba.

 

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona na korona virus testirano je 124 osoba, od kojih su 3 osobe pozitivne, dok su 3 osobe izliječene, i nema aktivnih slučajeva.

 

Osobe stavljene u samoizolaciju: 891.

IZAŠLO iz samoizolacije: 702 osoba.

NALAZI se u samoizolaciji:189 osoba.

 

Kanton 10

 

Zavod za javno zdravstvo Kantona:

-broj osoba u samoizolaciji – 44

-broj uzetih briseva i poslano na testiranje (18.05.2020.god.) 6

 

PREDMET: Izvještaj UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 18/19.05.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 2 0 2 0 4
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 0 0 9 7 2 1  19
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 0 0 1 1 1 1 4
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

Općina Glamoč. U izolaciji se nalazi 7 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana na području Zapadnohercegovačkoog kantona nije bilo novih zaraženih osoba. Ukupan broj do sada zaraženih je 79 a izliječena je 71 osoba.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 61 14 4 0 79
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 54 13 4 0 71
Trenutno zaraženih 4 0 0 0 4

 

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ZHK-a, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 488 osoba. (Grude 54, Ljubuški 122, Posušje 161 i Š.Brijeg 151).

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

 

Grad Cazin                           –  579 lica nalaze se u samoizolaciji,

–  9 lica su pozitivni na corona virus,

–  26 lica su izliječeni,

–  3 smrtna slučaja bila su do sada.

 

 Općina Sanski Most           –  92 lica nalaze se u samoizolaciji,

– 345 lica su izašli iz samoizolacije,

– nema pozitivnih lica na corona virus.

 

Na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nalaze se 3  pacijenata.

Dva lica su pozitivna( jedan pacijent je i dalje u jedinici intenzivnog liječenja), dok se za 1 lice čeka rezultat.

 

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa po naredbama i preporukama FŠCZ-e i KŠCZ-e. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK-a.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

JZU „Dom zdravlja Jablanica“

  1. U Kućnoj izolaciji je trenutno 7 osoba, period samoizolacije je završio za 3 osobe.

Dvije su nove osobe u samoizolaciji (osobe pristigle iz inozemstva).

  1. Nije bilo uzoraka za analizu na COVID-19.
  2. Sva 4 uzorka uzeta 15.05.2020. godine su negativna.
  3. Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice je na analizu poslano ukupno 159 uzoraka iz Doma zdravlja, a pozitivnih nalaza na COVID-19 je bilo 20, od čega je bilo 8 retestiranih.
  4. Sa područja Općine Jablanica trenutno nema osoba oboljelih od COVID-19.
  5. Do danas je, na području Općine Jablanica, izliječeno 12 pacijenata od COVID-19.

Policijska stanica Jablanica

Broj izdanih rješenja o samoizolaciji je 0 – za period 325.

Broj izvršenih kontrola samoizolacije 15 – za period 1798.

Broj prekršilaca samoizolacije 0 – za period 1.

Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0 – za period 10.

Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 0 – za period 310.

 

Općina Prozor – Rama

Dana 18.05.2020. godine djelatnici PS Prozor-Rama izvršili su provjeru 55 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.  Djelatnici DVD-a „RAMA“ izvršili su dezinfekciju jednog dostavnog vozila koje dolazi na područje naše općine iz drugih sredina.                                                                                          Danas je u Domu zdravlja Rama pregledan nešto veći broj pacijenata što je uobičajeno za ponedjeljak. Sve se radi uz odgovarajuće mjere predostrožnosti, a pacijente molimo da se telefonski dogovore za termin pregleda kako bi izbjegli zadržavanje većeg broja ljudi na jednom mjestu. Nošenje maski je obvezno. Jedna, danas testirana osoba na korona virus, je negativna. Djelatnici higijensko-epidemiološke službe doma zdravlja su kontaktirali osobe pod zdravstvenim nadzorom i svi su dobro. Dana  18.05.2020. godine, u 12:30 sati, od sanitarnog inspektora Općine Prozor-Rama zaprimili smo informaciju da je u protekla  24 sata na područje  naše  općine  pristiglo  8 osoba iz inozemstva (Hrvatska 7,  Njemačka 1).                                                                                                                                                         

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja koronavirusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Zaključno sa 18.05. na području BPK 25 osoba je pod zdravstvenim nadzorom (1 osoba stavljena pod zdravstveni nadzor, a kod 4 osobe zdravstveni nadzor završen).

Trenutno nema aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID-19) na području BPK, a do sada su 23 osobe oporavljene od COVID-19.

Dana 18.05.2020. godine uzorkovan je materijal za testiranje kod ukupno 7 osoba. Uzeto je 5 uzoraka u Kantonalnoj bolnici, i 2 uzorka uzeto je u Domu zdravlja Prača.

Prema informacijama referentne laboratorije KCUS, svih 7 analiziranih uzoraka je negativno na koronavirus (COVID-19).

 

Zeničko-dobojski kanton  

Općina Maglaj. U  izolaciji  138  osoba. Timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih. Ukupno 141 zaraženih na CORONA virus, oporavljeno 60 lica, (podatak nezvaničan zbog izlaska pacijenata svojim prevozom i sl.), testirano 8 lica (7 negativni i 1 pozitivno).

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 59 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slučajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Napomena: sve više imamo slučajeva da ljudi koji dolaze iz inostranstva na granici ne dobijaju rješenja niti upute niti su evidentirani tako da se slobodno kreću, potrebno je riješiti ovaj problem.

 

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je dvije    intervencije na gašenju požara i to:

  • od 15:02 do 18:06 sati, u mjestu Glinica, gdje je gorjela lovačka kuća i
  • od 19:02 do 21:15 sati, mjestu Polje, zbog zapaljenja bivše hale firme “Agrokomerc”.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je dvije intervencije i to:

  • u poslovnoj zoni I, u krugu Željezare Zenica, intervencija na gašenju manjeg požara na poslovnom objektu,
  • u ulici Safvet Bega Bašagića, intervencija na gašenju otpadnog materijala u kontejneru. Požari su ugašeni.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju od 10:40 do 11:30 sati, na gašenju trafostanice, u naselju Vrapčići.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervenciju od 10:30 do 10:45 sati, na gašenju biljnog otpada u Dretelju.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije intervencije  manjeg inteziteta.

 

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za dan 18.5.2020. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima: Skver, BKC-e, Bukinje, Lukavac, Živinice i Mobilna: Srebrenik.

 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području općina Bosanska Krupa, Novi Grad Sarajevo i gradova Mostar i Goražde timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 9 eksplozinih sredstava.

 

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuto upozorenje za područje cijele BiH zbog mogučih grmljavinskih procesa.

 

 

 

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE