Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 19./20.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

FEDERACIJA BiH: 1.010 potvrđenih slučajeva.

– Ukupno evidentirano 37 smrtnih slučajeva.

– Ukupno aktivnih 107 osoba.

– Ukupno izliječenih 866 osoba.

 

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

U toku jučerašnjeg dana održana je sjednica Štaba, na kojoj je između ostalog, analizirao stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom kao i mjere i aktivnosti koje su preduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija i općinskih štabova civilne zaštite na provođenju preventivnih mjera zaštite od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom, kao i na provođenju naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

Štab je na sjednici donio zaključak o raspodjeli zaštitne medicinske opreme i sredstva,  koje je Federalna uprava civilne zaštite u skladu sa naredbama Federalnog štaba civilne zaštite dala na raspolaganje Štabu, kao i  zaključak o raspodjeli zaštitne medicinske opreme i dezinfekcijskih sredstva, koje je Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo dala na raspolaganje Štabu.

Navedenim zaključcima, obavezna je Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo da u narednom periodu izvrši podjelu zaštitne medicinske opreme i dezinfekcijskih sredstava zdravstvenim, socijalnim i drugim javnim ustanovama, općinskim službama civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo i drugim subjektima od značaja za zaštitu i spašavanje.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona na korona virus testirano je 126 osoba, od kojih su 3 osobe pozitivne, dok su 3 osobe izliječene, i nema aktivnih slučajeva.

Osobe stavljene u samoizolaciju: 908.

IZAŠLO iz samoizolacije: 710 osoba.

NALAZI se u samoizolaciji:198 osoba.

 

Kanton 10

Županijska bolnica dr Fra Mihovil Sučić

-broj hospitaliziranih pacijenata -0

-broj pacijenata poslanih u Mostar -0

Zavod za javno zdravstvo Kantona 10:

-broj osoba u samoizolaciji – 60 od toga 16 novih

-broj uzetih brisova i poslano na testiranje dana 18.05.2020.godine – 8 i svi su negativni

-broj uzetih brisova dana 19.05.2020.godine – 6.

 

Izvještaj UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 19./20.05.2020.godine  u vremenu od 08:00 do 08:00 sati:

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 9 5 0 2 0 16
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 0 0 7 7 2 1  17
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 0 1 1 1 2 1 6
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

Općina Kupres. U Dom zdravlja nije primljen niti jedan slučaj vezano za COVID19.

Općina Glamoč. U izolaciji se nalazi 8 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana na području Zapadnohercegovačkog kantona nije bilo novih  slučajeva zaraze koronavirusom. Ima dvije novoizliječene osobe u Širokom Brijegu.  Do sada je ukupan broj zaraženih 79 od toga su osobe 4 umrle i  73 izliječenih osoba.

 

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 61 14 4 0 79
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 56 13 4 0 73
Trenutno zaraženih 2 0 0 0 2

 

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ZHK, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 506 osoba ( Grude-56, Ljubuški-125, Posušje-168 i Široki Brijeg-157).

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je sljedeće:

Grad Cazin. U samoizolaciji nalazi se 585 lica. Pozitivnih na korona virus je 9 lica, do

sada je izliječeno 26 lica i bila su 3 smrtna slučaja.                            

Općina Sanski Most. U samoizolaciji nalaze se 100 lica, do sada su 346 lica izašli iz

samoizolacije, 4 lica su izliječeni i nema lica pozitivnih na korona virus.

Na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nalaze se 2 pozitivna  pacijenata, od kojih je 1 pacijent i dalje u jedinici intenzivnog liječenja.

 

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK..

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni štab civilne zaštite na devetnaestoj izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj dana 19.05.2020.godine, donio je dvije naredbe o raspodjeli zaštitne medicinske opreme i sredstva,  koje je Federalna uprava civilne zaštite u skladu sa naredbama Federalnog štaba civilne zaštite dala na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštite HNK.

Općina Jablanica

Dom Zdravlja Jablanica:

  1. Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 8 osoba. Jedna je nova osoba u samoizolaciji (osoba

pristigla iz inostranstva).

  1. U toku dana na analizu su poslata 2 uzorka. (pred operativni obrada).
  2. Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice na analizu je poslano ukupno 163 uzorka iz Doma zdravlja, a pozitivnih nalaza na COVID-19 je bilo 20 od čega je bilo 8 retestiranih.
  3. Sa područja općine Jablanica trenutno nema lica koja su oboljela od COVID-19.
  4. Do danas na području Općine Jablanica izliječeno je 12 pacijenata od COVID-19.

Policijska stanica Jablanica:

Prema podacima dobivenim od PS Jablanica situacija je sljedeća:

Broj izdanih rješenja o samoizolaciji je 2 – za period 327.

Broj izvršenih kontrola samoizolacije 17- za period 1815.

Broj prekršilaca samoizolacije 0 – za period 1.

Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0-za period 10.

Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 0 – za period 310.

Općina Prozor-Rama

PS Prozor –Rama: Djelatnici PS izvršili su provjeru 48 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

Dom Zdravlja –Rama: U Domu zdravlja bilo je  nešto veći broj pregleda i intervencija. Nije bilo pacijenata sumnjivih na infekciju korona virusom. Jedna pacijentica je testirana zbog potrebe za hospitalizacijom u SKB Mostar. Svi pacijenti pod zdravstvenim nadzorom su telefonski kontaktirani i nemaju zdravstvenih problema.

Općina Stolac. Od jučer testiranih uzoraka nema pozitivnih na virus Covid 19.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Na osnovu informacije dobijene od JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Zaključno sa 19.05.2020.godine na području BPK 20 osoba je pod zdravstvenim nadzorom (1 osoba stavljena pod zdravstveni nadzor, a kod 6 osoba zdravstveni nadzor završen).

Trenutno nema aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID-19) na području BPK, a do sada su 23 osobe oporavljene od COVID-19.

Dana 19.05.2020. godine uzorkovan je materijal za testiranje kod ukupno 48 osoba. Uzet je 1 uzorak u Kantonalnoj bolnici, 11 uzoraka uzeo je mobilni tim Doma zdravlja Goražde, 21 uzorak uzet je u Covid ambulanti Doma zdravlja Goražde i 15 uzoraka uzeto je u Domu zdravlja Ustikolina.

Prema informacijama referentne laboratorije KCUS, svih 48 analiziranih uzoraka je negativno na koronavirus (COVID-19).

 

Zeničko-dobojski kanton  

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

Općina Kakanj. Iz izolacije je ukupno izašlo 950 osoba. Na promatranju i zdravstvenim nadzorom (samoizolaciji) nalazi se 206 lica.  Nema registrovanih slučajeva korona virusa.

Općina Maglaj. U  izolaciji  139  osoba. Timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih. Ukupno  141 zaraženih  na CORONA virus, oporavljeno 102  lica,  testirano 13 lica (svi testovi  negativni).

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 58 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slučajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi.

 

POŽARI

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je jednu veću i  četiri manje intervencije na gašenju požara.

Veća intervencija je bila jutros u 06:55 sati, kada je došlo do požara ul. Štrosmajerova br. 4., općina Centar, gdje je gorio krov zgrade. Požar je lokalizovan u 07:55 sati, dok je likvidacija u toku. U intervenciji su učestvovala četiri vatrogasna vozila i 10 vatrogasaca. Nije bilo povrijeđenih, dok je pričinjena materijalna šteta.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 10:26 do 11:00 sati u naselju Sutina, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 16:30 do 17:10 sati u Zvirovićima, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 21:00 do 23:00 sati na srušenom mostu „Spomen Bitka za ranjenike na Neretvi”, gdje je došlo do zapaljenja pragova mosta.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Varogasna jedinica Grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju kućnih el. instalacija u ul.Oslobodilaca, u naselju Simin Han. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Općina Sanski Most. Noćas, od 03:32 sati u prekidu je 10 kV dalekovod Palanka, zbog kvara. Radovi na otklanjanju kvara su u toku.

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za dan 19.5.2020. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice i Mobilna: Srebrenik.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na sedam lokacija na području općina Olovo, Sanski Most, Pale u FBiH, Konjic, Kiseljak i grada Gračanica timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 6 eksplozivnih sredstava i 422 komada zapljenjenih i uništenih pirotehničkih sredstava preuzetih od Općinskog suda Gračanica.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao Žuti meteoalarm za područje cijele BiH zbog očekivanih obilnijih padavina, koje će iznositi i  do 30 mm/24h, kao i  moguće grmljavine.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE