Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 17./18.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 1.006 potvrđenih slučajeva.

– Ukupno evidentirano 37 smrtnih slučajeva.

– Ukupno aktivnih 170 osoba.

– Ukupno izliječenih 799 osoba.

 

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona na korona virus testirano je 118 osoba, od kojih su 3 osobe pozitivne, dok su 3 osobe izliječene, i nema aktivnih slučajeva.

 

Osobe stavljene u samoizolaciju: 873.

IZAŠLO iz samoizolacije: 692 osoba.

NALAZI se u samoizolaciji:181 osoba.

 

Kanton 10

Kantonalna bolnica dr Fra Mihovil Sučić- izviješće na dan, 16.05.2020.godine:

-broj hospitaliziranih pacijenata -2

-broj pacijenata poslanih u Mostar -0

-broj uzetih briseva i poslanih na analizu – 0.

 

Dana, 17.05.2020.god.

-broj hospitaliziranih pacijenata – 1.

-broj pacijenata poslanih u mostar – 0.

-broj uzetih briseva i poslanih na analizu – 0.

 

Zavod za javno zdravstvo Kantona:

-broj osoba u samoizolaciji – 43

-broj uzetih briseva i poslano na testiranje (15.05.2020.god.) 14 od kojih 1 pozitivan (retestiran).

 

PREDMET: Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 17/18.05.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 8 0 2 0 10
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 8 0 4 6 2 1  21
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 1 0 1 1 3 0 8
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

Općina Glamoč. U izolaciji se nalazi 6 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana na području Zapadnohercegovačkoog kantona nije bilo novih zaraženih osoba. Ukupan broj do sada zaražrnih je 79 a izliječena 71 osoba.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 61 14 4 0 79
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 54 13 4 0 71
Trenutno zaraženih 4 0 0 0 4

 

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ZHK-a, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 488 osoba, od čega: Grude -54, Ljubuški- 122, Posušje -161 i Š.Brijeg- 151.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

 

Grad Cazin                           –  505 lica nalaze se u samoizolaciji,

–  9 lica su pozitivni na korona virus,

–  26 lica su izliječeni,

–  3 smrtna slučaja bila su do sada.

 

 Općina Sanski Most           –  76 lica nalaze se u samoizolaciji,

– 327 lica su izašli iz samoizolacije,

– nema pozitivnih lica na korona virus.

 

Na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nalaze se 3  pacijenata.

Dva lica su pozitivna( jedan pacijent je i dalje u jedinici intenzivnog liječenja), dok se za 1 lice čeka rezultat.

 

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa po naredbama i preporukama FŠCZ-e i KŠCZ-e. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK-a.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Općinski štab je razmatrao financijsku situaciju, te prijedlog rebalansa budžeta općine Jablanica.

JZU „Dom zdravlja Jablanica“

  1. Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 8 osoba, period samoizolacije je završio za 2 osobe. Nema novih osoba u samoizolaciji.
  2. Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice na analizu je poslano ukupno 159 uzoraka, iz Doma zdravlja, a pozitivnih nalaza na COVID-19 je bilo 20 od čega je bilo 8 retestiranih.
  3. Sa područja općine Jablanica trenutno nema lica koja su oboljela od COVID-19.
  4. Do danas na području Općine Jablanica izliječeno je 12 pacijenata od COVID-19.
  5. Ukupan broj izliječenih lica od COVID – 19 iznosi 12 pacijenata.

Policijska stanica Jablanica

  • Broj izdatih rješenja o samoizolaciji je 0 – do sada 320.
  • Broj izvršenih kontrola samoizolacije 10 – do sada 1.783.
  • Broj prekršilaca samoizolacije 0 – do sada 1.
  • Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0 – do sada 10.
  • Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 0 – do sada 310.

 

Općina Prozor – Rama

Policijska stanica „Prozor-Rama“

Dana, 17.05.2020. godine, djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 10 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

Dom Zdravlja „RAMA“

U Hitnoj pomoći Doma zdravlja Rama dan je protekao uz uobičajeni broj pregleda i intervencija u dane vikenda.

Nije bilo pacijenata sa simptomima sumnjivih na infekciju korona virusom, te nije bilo ni testiranih.

Sve osobe pod zdravstvenim nadzorom su dobro.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja koronavirusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Zaključno sa danom 17.05.2020.g., na području BPK-a 28 osoba je pod zdravstvenim nadzorom (od čega su 2 osobe stavljene pod zdravstveni nadzor, a kod 5 osoba zdravstveni nadzor je završen).

Trenutno nema aktivno zaraženih osoba koronavirusom na području BPK-a, a do sada su 23 osobe oporavljene od COVID-19.

Dana, 17.05.2020. godine, nisu vršena laboratorijska testiranja osoba sa područja BPK-a na koronavirus.

 

Zeničko-dobojski kanton  

Općina Maglaj. U  izolaciji je  80  osoba, timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih.

Općina Olovo. U kučnoj izolaciji nalazi se 49 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slučajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi.

Grad Visoko. Pod aktivnim zdravstvenim nadzorom   (u samoizolaciji) trenutno se nalazi  67 osoba na području grada Visoko. Ukupan broj osoba koje su do sada završile sa mjerama zabrane kretanja i zdravstvenim nadzorom je 744 osoba.

 

POŽARI

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle, imala je intervenciju na gašenju požara u Ulici A. Herljevića, gdje je gorjelo privatno motorno vozilo. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Vatrogasna jedinica općine Olovo, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u naselju Ponijerka, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje, od 23:00 sati, u opasnosti bili stambeni objekti. Požar su ugasili vatrogasci i jedan mještanin, i

– u naselju Ponijerka, gdje je gorjela visoka šuma i nisko rastinje, od 23:00 sati, u opasnosti bili stambeni objekti. Požar su ugasili vatrogasci.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je intervencije  manjeg inteziteta, jednu na gašenju niskog rastinja i jednu na gašenju krova prodavnice.

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za dan 17.5.2020. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima: Skver, BKC-e, Bukinje, Lukavac, Živinice i Mobilna: Srebrenik.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

OPERATIVNI CENTAR  FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE