Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 16./17.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

FEDERACIJA BiH: 1002 potvrđenih slučajeva.

– Ukupno evidentirano 37 smrtnih slučajeva.

– Ukupno aktivnih 183 osobe.

– Ukupno izliječene 782 osoba.

Kanton Sarajevo

U toku jučerašnjeg dana Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo, dok su dok su uposlenici KJKP Rad nastavili s aktivnostima na  pranju i čišćenju ulica u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

Posavski kanton

Do sada na prostoru Županije Posavske  od Korona virusa (COVID19):

Testirano je 118 osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (3 osobe izliječene)nema aktivnih slučajeva.

Osobe stavljene u samoizolaciju: 861

IZAŠLO iz samoizolacije: 680 osoba

NALAZI se u samoizolaciji:181 osoba.

Kanton 10

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI (LP – 13)

– Kantonalna bolnica dr Fra Mihovil Sučić

– broj hospitaliziranih pacijenata -0

-broj pacijenata poslanih u Mostar -0

Zavod za javno zdravstvo HBŽ-a: –

-broj osoba u samoizolaciji – 18

-broj uzetih brisova i poslano na testiranje 0

 

PREDMET: Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 16/17.05.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 0 0 2 0 2
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 14 6 13 4 3 0  40
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 2 1 1 1 3 0 8
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

Općina Glamoč: u izolaciji se nalazi 6 osoba.

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana u Županiji Zapadnohercegovačkoj nije bilo novih zaraženih osoba.Ukupan broj do sada zaražrnih je 79 a izliječena 71 osoba.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 61 14 4 0 79
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 54 13 4 0 71
Trenutno zaraženih 4 0 0 0 4

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 370 osoba.

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Grad Cazin                     –  411 lica nalaze se u samoizolaciji

–  9 lica su pozitivni na korona virus

–  26 lica su izliječeni

–  3 smrtna slučaja bila su do sada

 Općina Sanski Most    –  68 lica nalaze se u samoizolaciji

– 327 lica su izašli iz samoizolacije

– 4 lica su pozitivni na korona virus,

Na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nalaze se 4 pozitivna pacijenata ( jedan pacijent je i dalje u jedinici intenzivnog liječenja).

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

STOŽER CIVILNE  ZAŠTITE  HNŽ-e

U posljednja 24 sata u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, na COVID-19 testirano je 95 uzoraka, od čega, u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, nema pozitivnih.   Županijski i općinski sanitarni inspektori u posljednja 24 sata nisu izdali nijedno rješenje o samoizolaciji i izolaciji.       Prema izvješću iz MUP-a HNŽ u posljednja 24 sata nisu zabilježeni prekršitelji samoizolacije i izolacije.    U COVID-19 bolnici trenutno nema bolesnika. Jedan bolesnik je otpušten kući, a jedan prebačen na drugi odjel.

Općina Čitluk.  Od početka nepogode uzrokovane korona virusom COVID-19 do današnjeg  dana,  617 osoba je stavljeno u izolaciju, a s današnjim danom nemamo osoba u izolaciji.                    

Općina Jablanica.  Na području Općine Jablanica, od početka pandemije korona virusa, 12 osoba je bilo pozitivno na COVID-19. Prvi pozitivan rezultat testa potvrđen je 1.travnja, a posljednji slučajevi zaraze zabilježeni su 10. travnja 2020. godine. Dva pacijenta bila su hospitalizirana u COVID bolnici u Mostaru. Svih 12 pacijenata su uspješno oporavljeni.

Općinski stožer je razmatrao financijsku situaciju, te prijedlog rebalansa budžeta Općine Jablanica. Za ponedjeljak je zakazan sastanak Kolegija Općinskog vijeća Jablanica.

Prema podacima dobivenim od JZU Dom zdravlja Jablanica situacija je sljedeća:

  1. Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 8 osoba, period samoizolacije je završio za 2 osobe. Nema novih osoba u samoizolaciji.
  2. Od početka pandemije COVID – 19 iz iz Doma zdravlja Jablanica, na analizu je poslano ukupno 159 uzoraka, a pozitivnih na COVID-19 je bilo 20, od čega je 8 bilo retestiranih. 3. Sa područja Općine Jablanica trenutno nema osoba koja su oboljela od COVID-19.                          4. Do danas je sa područja Općine Jablanica izliječeno 12 pacijenata od COVID-19.                                   5. Ukupan broj izliječenih osoba od COVID – 19 iznosi 12 pacijenata.

Prema podacima dobivenim od PS Jablanica situacija je sljedeća:

– Broj izdanih rješenja o samoizolaciji je 0 – za period 320.

– Broj izvršenih kontrola samoizolacije 10 –  za period 1773.

 – Broj prekršilaca samoizolacije 0 – za period 1.

 – Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0 – za period 10.

  – Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 6 – za period 310.

Općina Prozor-Rama.

PS „PROZOR-RAMA“   Dana 16.05.2020. godine djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 26 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije , te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

DOM ZDRAVLJA „RAMA“   U Hitnoj pomoći Doma zdravlja Rama danas je obavljen veliki broj pregleda i intervencija, a dva pacijenta su upućena na liječenje u SKB Mostar.  Nije bilo pacijenata sa simptomima sumnjivih na infekciju korona virusom te nije bilo ni testiranih. Sve osobe pod zdravstvenim nadzorom su telefonski kontaktirane i dobro su.

SANITARNI INSPEKTOR

U proteklih 24 sata na područje naše općine pristigle su 4 osobe iz inozemstva.  Hrvatska 3 , Njemačka 1   Dana , 15.05.2020 godine iz mjera zdravstvenog nadzora izišla je jedna osoba. Pod zdravstvenim nadzorom 37 osoba.

 Zeničko-dobojski kanton  

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

 POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine lukavac imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Huskići, gdje je gorjela divlja deponija sa otpadom.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada  Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Goste Lazarevića gdje je gorio krov na privatnom stambenom objektuje. Požar je ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je interveniciu na gašenju požara  u ulici Kamberović čikma gdje je došlo do požara na pomoćnom objektu (šupa). Požar je ugašen.

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica općine Vareš imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Zvijezda, gdje je gorio dimnjak.

 O S T A L O

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

OPERATIVNI CENTAR  FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE