Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 17./18.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 17.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 2913 uzorka, od čega je 737 pozitivno na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 127 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovana je 51 novozaražena osoba. U samoizolaciji se nalazi 405 osoba. Pozitivno je 315 osoba.

   

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6502 osoba na  COVID-19, od kojih je 2293  pozitivno  (2101 osoba je izliječena, 116 osoba je preminulo), a aktivno je 76 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 17.11. 2021 godine,  uzorkovan je materijal kod  44  osobe, nakon završenog testiranja osam osoba je pozitivno na COVID-19. Zaključno sa 17.11.2021 godine, aktivno je zaraženo 52 osobe, oporavljene su 2304 osobe, a 97 osoba je preminulo.

 

Kanton 10

Dana 17.11.2021. godine, na COVID-19 testirano je 36 osoba. Prema rezultatima testiranja sedam osoba je pozitivno.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Kanton Sarajevo

Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonu o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća  („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 39/08, 19/11, 45/15 i33/21), Pravilniku o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/06, 5/07 i 32/14) i drugim važećim propisima, kao i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40698-1/21 od 08.11.2021. godine, u  izvještajnom periodu preduzeo slijedeće mjere i aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženom području:

  • Štab je u cilju sprječavanju urušavanja pješačkog mosta na rijeci Željeznici između ulica Mala aleja i Hrasnička cesta, angažovao Službu za zaštitu, spašavanje iz ruševina i raščišćavanje terena formiranu u okviru pravnog lica Bosman d.o.o. Sarajevo, čije su pripadnici u toku dana radili na betoniranju novog stuba (završen veći dio, ostalo 50 cm da se betonira). Za danas se planira dizanje mosta sa specijalnom dizalicom i betoniranje preostalog dijela novog stuba mosta, a nakon toka spuštanje mosta s dizalicom čime će biti okončani radovi na mostu.
  • Ekipe Službe za epidemiologiju, mikrobiologiju i zaštitu i unapređenje životne sredine koja je formirana u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, danas su prema unaprijed dogovorenom planu i dostavljenom spisku poplavljenih individualnih stambenih objekata od strane Općinske službe civilne zaštite Novi Grad obišle teren općine Novi Grad, te odradila dezinfekciju i deratizaciju kuća koje su bile na spisku, ali koje su bile očišćene i pripremljene za dezinfekciju. U ul. Rajlovačka cesta izvršena je preventivna dezinfekcija 10 individualnih stambenih objekata, na pet adresa, u momentu dolaska, nije bio prisutan vlasnik, a četiri individualna stambena objekta nisu bila mehanički očišćena i nisu bila spremna za dezinfekciju. Dezinfekcija preostalih individualnih stambenih objekata, koji nisu bili mehanički očišćeni, dogovorena je za početak naredne sedmice.

Uzorkovanje vode od strane Odjela za komunalnu higijenu i sanitarnu tehniku danas nije izvršeno, čekaju se rezultati analize uzoraka od prethodnih dana.

–    Služba zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo formirana u KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo sa ljudstvom i mehanizacijom je u toku dana bila angažovana na čišćenju pristupnog puta u ul. Sastavci, Općina Ilidža.

  • KJKP Rad je sa ljudstvo i mehanizacijom danas bio angažovano na prikupljanju i odvozu kabastog i drugog otpada na području Općina Ilidža u naselju Pejton i na području Općine Novi Grad u naselju Rajlovac (angažovana su bila tri grejfera, dva kamiona troosovinca i jedan utovarivača).

Općina Ilidža. U toku jučerašnjeg dana, nastavljeni su radovi na saniranju korita rijeka, čišćenju i dezinfekciju individualnih stambenih objekata, na podjeli paketa hrane, vode i drugih potrepština stanovništvu na ugroženom području. Takođe, su nastavljeni radovi na sanaciji oštećenog pješačkog  mosta.

Komisije za procjenu šteta Općine Ilidža, na osnovu zaprimljenih zahtjeva, vrše obilazak terena i procjenjuje štete. Ukupno je do sada zaprimljeno 318 zahtjeva od pravnih i fizičkih lica za procjenu šteta.

Općina Vogošća. U izvještajnom periodu izvršen je obilazak ugroženog terena i konstatovano je da se stanje popravlja u odnosu na prethodni izvještaj.

Povjerenici civilne zaštite su u toku jučerašnjeg dana nastavili sa punjenjem vreća sa pijeskom koje će podijeliti građanima u slučaju opasnosti od novih poplava. Komisija za procjenu šteta radila je na terenu prema prijavama građana općine Vogošća koji su pretrpjeli štete usljed poplava.

Općina Ilijaš. Na osnovu Odluke o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na  području općine  Ilijaš, broj 08/40-2443/21 dana 06.11.2021.god., a u cilju otklanjanja posljedica prirodne nesreće angažovana su slijedeća sredstva ; dva skipa, jedan CAT 308 i tri kamiona.Na terenu su mašine radile na  čišćenju nanosa blata i smeća nu naselju Luka MZ Luka (stadion) i Ribarići i preventivnoj sanaciji klizišta i propusta na putu Sokolina-Žorci,  MZ Srednje.

Od Općinskih službi civilne zaštite Novi Grad i Trnovo smo obavješteni da su njihove organizovane strukture civile zaštite u toku jučerašnjeg dana bile angažovane na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženim područjima.

 

POŽARI 

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su četiri manje intervencije i to: tri na gašenju zapaljenog otpadnog materijala u kontejnerima i jednu na gašenju zapaljene šupe.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Neum. Profesionalna vatrogasna jednica općine Neum imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Humskoj od 11:00 do 11:20 sati, gdje je gorio kontejner.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica  imala je  intervenciju na gašenju požara u ul.Riječka gdje je gorio poslovni objekat. Požar je ugašen.

 

 UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na pet lokacija na području općina Kakanj, Domaljevac-Šamac i gradova Visoko i Čapljine timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su devet eksplozivnih sredstava, 40 komada streljiva i jedan metak 20mm. Timovi su također vršili uništavanje eksplozivnih sredstava za akreditirane ( komercijalne ) deminerske organizacije.

 

O S T A L O

 

Potrage za nestalim osoboma

 

Zeničko-dobojski kanton

I u toku današnjeg dana se nastavlja potraga za radnikom Turske kompanije Čengiz. U potrazi učestvuje veliki broj raznih službi za spašavanje i traganje, među kojima je i tim FUCZ-e za spašavanje na vodi kao i predstavnici AFAD-a iz Turske. Pretraga se vrši obalama rijeke kao i vodom sa čamcima. Po potrebi ronioci zaranjaju i istražuju moguće podvodne lokacije, gdje bi se eventualno nalazilo tijelo nestalog turskog državljanina.

 

 

 

                         FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR