Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 17./18.05.2019.godine, do 10:00 sati

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Unsko-sanski kanton

Vodostaj rijeke Une u gradu Bihaću u 08:00 sati, iznosio je 58 cm, jučer 60 cm (kritična tačka je 100 cm).

Vodostaj rijeke Sane Sanskom Mostu u 08:00 sati, iznosio je 225 cm, jučer 255 cm (kritična tačka je 380 cm).

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod —————­­­­­­­—————-     710 cm, (pripremno stanje), (jučer 724cm),

–   Bosanski Šamac —————————-     575 cm, (pripremno stanje),  (jučer 593 cm),

–   Orašje ——————————————    809 cm, (pripremno stanje),   (jučer 821 cm).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 199,36 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer nivo je viši za 7 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 37,10 m3/s.

Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac u 07:00 sati, iznosio je 213 cm i u fazi je opadanja (redovne mjere odbrane od poplava se preduzimaju na 300 cm).

 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaji rijeka

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo  07:30 sati.  76 cm 160 cm
Mostar 06:30 sati 259 cm 850 cm
Čapljina 06:30 sati -1-164 cm 200 cm
Trebižat Humac 06:45 sati 221 cm 280 cm
Krupa Dračevo 06:30 sati  64 cm 300 cm
Bregava Stolac 06:00 sati  73 cm 110 cm
Buna Buna 06:00 sati 165 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 06:30 sati      96 cm 130 cm

 

 

 

Stanje na  „HE“ ( hidro-elektranama )

HE VRIJEME KOTA PROTOK STANJE
Jablanica 07:15 sati   268,65 m n.v.

(max. 270 m)

    150 m3/s  
Grabovica 07:15 sati 157,64 m n.v.

(max. 159 m)

        0 m3/s  
Salakovac 07:15 sati  120,33 m n.v.           (max.123,10 m)      0 m3/s  
Mostar 07:15 sati 77,05 m n.v.

(max. 78 m)

 100 m3/s  
Rama 07:15 sati 591,03 m n.v.

(max. 595 m)

      32 m3/s  
Blato 07:15 sati 222,63 m n.v.       13 m3/s  

 

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova je u normalan.

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji

Stanica Vodotok Vrijeme mjerenja Vodostaj Trend
HS Gornji Vakuf Vrbas 18.05.19. u 07:00 20,00 cm
HS Bugojno Vrbas 18.05.19. u 07:00 101,00 cm
HS Daljan Vrbas 18.05.19. u 07:00 111,00 cm
HS Kozluk Vrbas 18.05.19. u 07:00 43,00 cm
HS Bistrica Bistrica 18.05.19. u 05:00 58,50 cm
HS Veseočica Veseočica 18.05.19. u 07:00 77,00 cm
HS Travnik Lašva 18.05.19. u 07:00 78,75 cm
HS Merdani Lašva 18.05.19. u 06:00 136,00 cm
HS Fojnica Dragača 18.05.19. u 05:00 88,00 cm

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijeke Trebižat, na vodomjernoj stanici Humac, jutros u 07:00 sati, iznosio je 221 cm, s trendom od 0 cm, (jučer u isto vrijeme iznosio je 230 cm), dok su redovne mjere obrane od poplava na 280 cm.

 

POŽARI

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je intervenciju na gašenju napuštenog objekta.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je intervenciju na gašenju električnih instalacija, u MZ Uvorić. Pričinjena je manja materijalna šteta. Požar je ugašen.

 

Tehničke intervencije

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na ispumpavanju vode iz bunara u MZ Liješnica.

 

KLIZANJE TLA 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Dana 16.05.2019. godine službi civilne zaštite grada Tuzla prijavljeno je da je reaktivirano klizište u ulici Rudolfa Vikića kod broja 49, čime je ugrožen jedan stambeni i dva pomoćna objekta. Ekipa služe civilne zaštite je obišla lokaciju i konstatovala da se radi o starom klizištu koje se reaktiviralo uslijed nakvašenosti terena kišom i ne adekvatnim zemljanim radovima na pripremi terena za postavljanje plastenika.

Operativni centar civilne zaštite grada Tuzla dana 17.05.2019. godine zaprimo je dojavu o aktivaciji klizišta na području mjesne zajednice Gornja Obodnica, naselje Dvor, gdje je lokalni potok potkopao putnu komunikaciju G. Obodnica – Tuzla u duljini od cca 7 metara i prijeti potpunim presijecanjem puta. U toku dana službenici gradske službe civinle zaštite će izaći na teren radi utvrđivanja stanja na pomenutoj lokaciji. 

 

 

PROBLEMI U VODOSNABDIJEVANJU

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Voda sa izvorišta Kruščica i dalje nije za piće, te se potrošačima preporučuje prokuhavanje iste.

Općina Vitez. Usljed obilnih kišnih padavina došlo je do zamučivanja izvorišta „Ilidža“, te se potrošačima do daljnjeg preporučuje prokuhavanje iste.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavine došlo je do povećane zamućenosti vode na svim izvorištima koja su u funkciji vodosnabdijevanja grada Bihaća, te se potrošačima preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

Grad Cazin. Voda sa izvorišta Stovrela ne može se koristiti za piće, a sa ostalih izvorišta obavezno je  prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

Općina Bosanski Petrovac. Zbog padavina koje su prouzrokovale zamućenje vode korisnicima se preporučuje prokuhavanje prije upotrebe za piće.

Općina Ključ. Zbog padavina koje su prouzrokovale zamućenje vode korisnicima se preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

Vodosnabdijevanje  u ostalim općinama je zadovoljavajuće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Kantona Sarajevo primio je informaciju od strane OC Novi Grad, da je u ulici Glasanička br.2 ( Novi Grad), pronađeno eksplozivno sredstvo.

O primljenoj informaciji obavješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES koji su navedeno sredstvo uklonili isti dan.

 

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane OSCZ Gračanica, o pronalasku ručne bombe. O primljenoj informaciji obavješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Posavski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane PS Orašje, o pronalasku tenkovskih mina i ručnih bombi, u selu Matići. O primljenoj informaciji obavješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES. 

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Žepče. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite i danas su nastavili  sa potragom za nestalim dječakom koji je pao u nabujali potok u mjestu Begov Han, kod Žepča. Na terenu su osim pripadnika FUCZ u potragu uključeni i GSS, policija, klub spasilaca Žepče, mještani i rodbina nestalog dječaka. 

Federalna uprava civilne zaštite i dalje je u stalnom kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potragu za nestalom Salihom Omerović i za Almirom Gluhićem iz Zavidovića. Federalna uprava civilne zaštite, vrši prikupljanje dodatnih informacija, prati se stanje na terenu, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija uključi u nastavak potrage.

 

 

       OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE