Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 17./18.04.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla.Profesionalna vatrogasna jedinica Grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, u naselju Ljubače. Požar je lokalizovan i ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Stolac. U noći između 16./17. 04.2016.godine, na gradskoj pijaci gorio pomoćni objekat, u vremenu od 01,40 do 04,25 sati.

Općina Prozor/Rama. Dana 17.04.2016 godine, u 15,00 sati, dojava o požaru trave i niskog rastinja kod prigradskog groblja, a pored puta M-16. Vatrogasci DVD-a Prozor/Rama izašli na požarište, te u 15,30 sati, ugasili požar.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kulen Vakuf, imalo je intervenciju u mjestu Ćojluk, u vremenu od 19:35 do 23:50 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su ugasila dva vatrogasca sa jednim vozilom, uz asistenciju dva policajca.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je intervenciju u mjestu Mutnik, u vremenu 16:45 do 17:20 sati, gdje je gorjela je šuma. Požar su ugasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac, imala je intervenciju u mjestu  Bukovača, u vremenu od 14:00 do 17:50  sati, gdje je gorjela je šuma. Požar su ugasila četiri vatrogasca sa jednim vozilom i 10 radnika ŠPD „ Unsko-sanske šume“.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju u mjestu Nepeke, u vremenu od 20:09 do 21:00 sati, gdje je gorjela je šuma. Požar su ugasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica imala intervenciju,  u mjestu Ridžali, gdje je bio požar niskog rastinja i suhe trave. Opožarena je manja površina. Požar je ugašen.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je dvije intervencije na gašenju šumskih požara, te niskog rastinja i suhe trave, na lokalitetima Kičevo i Viduša. Požari su ugašeni.

Srednjobosanski kanton

Općina Donji Vakuf. Od dana 16.04.2016.godine, na području Mjesne zajednice Torlakovac-Goduša, gori visoka šuma. Uposlenici Šumarije Donji Vakuf učestvuju u gašenju požara. Vatrogasna jedinica Donji Vakuf nije intervenirala.

Općina Travnik. Vatrogasci vatrogasne jedinice općine Travnik imali su intervenciju na lokalitetu Podola, Mjesna zajednica Nova Bila, gdje je gorjela vikendica. Prvom intervencijom požar je lokalizovan, dok je drugom intervencijom u potpunosti ugašen. Pričinjena šteta na objektu je totalna.

PRONALAŽENJE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Od Policijske stanice Zavidovići, zaprimljen je zapisnik o primopredaji, radi uništenja dvije ručne bombe i 575 komada sitne municije.

Općina Usora. Dana 18.04.2016.godine, Policijskoj stanici Usora i Općinskoj službi civilne zaštite Usora, od strane građana prijavljena je granata većeg kalibra, u naselju Žabljak, pored lokalnog puta.

O navedenom obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Pristigle dvije prijave o postojanju NUS-a, i to:

– na lokalitetu Vlasinje–Račište, prijavljen NUS, radilo se o minobacačkoj granati.

– na lokalitetu Kruščica, na deponiji smeća, pronađene su 3 ručne bombe.  

Općina Busovača. Prijava o pronalasku tromblona, na lokalitetu Milavice.

O pronađenom NUS-u na području Kantona, obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite i „A” tim Busovača.

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Od Općinske službe civilne zaštite Hadžići, pristigla je obavijest da je u naselju Lokve, pronađen nepoznat NUS.

Općina Ilidža. Od Policijske stanice Ilidža pristigla je prijava, da se u prosrorijama PS Ilidža, nalazi pet ručnih bombi.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS, u naselju Lokve uklonuli isti dan, a pet ručnih bombi iz prostorija PS Ilidža,  preuzeti će se tokom današnjeg dana.

OPERATIVOPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE