Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 17./18.03.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:45 do 15:20 sati, u mjestu Velhovo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom,
 • od 15:20 do 16:50 sati, u mjestu Čekrlije, gdje je gorjeo pomoćni objekat (šupa i drva). Požar su gasila tri vatrogasca s dva vozila,
 • od 22:00 do 22:25 sati, u mjestu Vedro polje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom,
 • od 21:50 do 23:10 sati, u mjestu Velhovo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je  intervenciju od 13:20 do 18:00 sati, u mjestu Selište, gdje je gorjela   trava i nisko rastinje. Požar su gasila četiri vatrogasca s dva vozila.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je  intervencije na gašenju požara i to:

 • od 14:40 do 16:00 sati, u mjestu Veliki Radić, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. U požaru su većim djelom oštećena 4 drvena elektro stuba i ograda od jedne vikendice. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom,
 • od 13;50 do 15:40 sati, u mjestu Podvran, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom,
 • od 20:00 do 22:00 sati, u mjestu Jasenica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 10:00 do 11:20 sati, u mjestu Husimovci, gdje je gorio krov kuće. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom,
 • od 13:00 do 13:50 sati, u mjestu Stari Majdan, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom,
 • od 15:00 do 17:40 sati, u mjestu Brajića Tavan, gdje je gorjela je šuma i nisko rastinje. Požar su gasila četiri vatrogasca s dva vozila,
 • od 16:47 do 17:36 sati, u mjestu Trnova, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila tri vatrogasca s vozilom,
 • od 17:10 do 18:00 sati, u mjestu Fajtovci, gdje je gorio otpad. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom,
 • od 19:19 do 20:30 sati, u mjestu Magarice, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom,
 • od 23:06 do 01:10 sati, u mjestu Brajića tavan, gdje je gorjela  trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara od 20:00 do 22:00 sati, u mjestu Krnčići, gdje je gorjela  trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je  intervencije na gašenju požara i to:

 • od 11:22 do16:00 sati, u mjestu Ponikve, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila četiri vatrogasca s dva vozila,
 • od 14:42 do 17:10 sati, u mjestu Johovica, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 14:47 do 16:30 sati, u mjestu Prošići-Unska strana, gdje je gorjela  šuma i nisko rastinje. Požar je gasilo pet vatrogasaca s dva vozila i pet radnika šumarije.
 • od 14:06 do 15:50 sati, u mjestu Hepići, gdje je gorjela  borova šuma. Požar su gasila tri vatrogasca s vozilom i deset mještana, pri čemu je jedan mještanin zadobio povrede i prevezen je u ZU „ Dom zdravlja“ Cazin.
 • od 22:20 do 00:30 sati, u mjestu Miostrah, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom.

 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 13:15 do 15:10 sati, na Domanovićima, gdje je gorjela trava, rastinje i šuma.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je  intervencije na gašenju požara i to:

 • od 11:02 do 12:20 sati, u mjestu Borci, gdje je gorjela šuma. Izgorjelo oko 500m2 šume,
 • od 11;15 do 15:30 sati, u mjestu Oteležani, gdje je gorjela šuma. Izgorjelo oko 1ha šume,
 • od 12:08 do 12:30 sati, u ulici Pave Anđelića, gdje je gorjela trava kod pilane,
 • od 13:10 do 14:40 sati, prema naselju Homolje, gdje je  gorjela šuma. Izgorjelo oko 1ha šume,
 • od 14:45 do 19:30 sati, iznad mjesta Turija, gdje je gorjela šuma  i  pomoćni objekat (štala),
 • od 15:47 do 17:30 sati, u mjestu Džepi, gdje je gorjela šuma. Izgorjelo 2ha šume.

 

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na lokalitetu Kovačice. Navedeni požar proširio se se kroz obilježeno minsko polje prema RS-u.

Također, vatrogasna jedinica  imala je intervencije i na gašenju 11 požara niskog rastinja na sljedećim lokacijama: Šićki Brod, Paša Bunar 3x, ul. Bukinjska, Mandići, Avdibašići, Kolimer, Antići, Divkovići i u ul. Ivana Markovića Irca.

Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica općine  Gračanica  imala je  intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, u Gornjoj Orahovici.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine  Banovići  imala je  intervencije na gašenju požara i to:

 • u Gornjoj Treštenici, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • u Hrvatima, gdje je gorjela šuma.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • u Mahmutovićima, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • u Markovićima, gdje je gorjela šuma,
 • na Jelovom brdu, gdje je gorjela šuma.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • u Puračiću, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • u Huskićima, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • na Poljicama, gdje je gorjela šuma,
 • u Orahovcima, gdje je gorjelo sijeno, nisko rastinje i šuma,
 • na Poljicu, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica općine Živinice imala je  četiri intervencije na gašenju požara i to na Kupjerusi, Brčanine, Dubrave, gdje je gorjelo nisko rastinje, te u naselju Kršići, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • u naselju Z.Brdo, gdje je gorjelo nisko rastinje (dvije intervencije),
 • u Ratišu, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • u naselju Mustafići, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • u naselju Aletići, gdje je gorio voćnjak i nisko rastinje,
 • u naselju Špionica, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • u naselju Babunivići, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • u naselju Čehaje, gdje je gorio voćnjak,
 • u naselju Neum, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • u naselju Tinja, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

Bosansko-podrinjski Kanton

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražde imala je intervenciju na gašenju požara od 11:20 do 11:40 sati,u ulici Mustafe Muratspahića, gdje je gorjela suha trava. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom.

Foča-Ustikolina. U 18:15 sati, u mjestu Njuhe, došlo je do požara na travi i niskom  rastinju pored magistralnog puta M – 20. Zahvaćena površina požarom se procjenjuje na oko 500 m². Požar je lokalizovan od strane Općinske službe civilne zaštite oko 19:00 sati, i  konstatovano  je da nema materijalne štete.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je jednu veću i 25 manjih intervencija. Veća intervencija je bila na gašenju privatne kuće u ul. Alije Nametka br. 19., a manje intervencije:  18 na gašenju trave i niskog rastinja, četiri na gašenju zapaljenog otpada, jednu intervenciju na gašenju električnog stuba, te dva obezbjeđenja sportskih događaja.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 16:00 do 18:00 sati, u naselju Lipno, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasila tri vatrogasca s vozilom. Opožareno je oko 1 ha površine,
 • od 18:10 do 19:30 sati, u naselju Predgrađe, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar su ugasila dva vatrogasca s vozilom. Opožareno je oko 0,2 ha površine.

 

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je 16 intervencija na gašenju požara  suhe trave i niskog rastinja, u mjestima: Prašnice, Popova bašta, Bilimišće, Briznik, te kod   Kazneno popravnog zavoda Zenica. Svi požari su ugašeni.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju požara od 18:33 do 21:30 sati, u mjestu Kalošević, gdje je gorjelo oko 150 duluma šume i niskog rastinja. Zbog nepristupačnog terena, gašenje se odvijalo otežano. Požar je ugašen.

Općina Olovo. Vatrogasna jedinica općine  Olovo imala intervenciju u mjestu Rijeka, gdje je gorjelo nisko rastinje, požar su gasila dva vatrogasca i četiri mještana. Požar je ugašen. Na području cijele općine pojava je masovnog paljenja livada i niskog rastinja.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je 13  intervencija na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja, na lokacijama: ulica S.ef.Merdanovića, Greben, Bistrik, Zgošća, Ričica, Kraljeva Sutjeska, Mramor, Čatići, Mioči, Kujavče, Bjelavići i Bare-dvije.  Požari su ugašeni.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

 • u 10:10 sati, na gašenju požara niskog rastinja, u mjestu Bakotić,
 • u 11:55 sati, na gašenju požara niskog rastinja, u mjestu Prokopci. Opožareno je oko 20 dunuma,
 • u 12:00 sati, na gašenju požara niskog rastinja u mjestu Kosova. Opožareno je oko 20 dunuma. Požari su ugašeni.

 

Kanton 10

Općina Tomislavgrad. Vatrogasna jedinica općine Tomislavgrad imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • na području Bobara, gdje je došlo do prostornog požara u kojem je gorjela trava i nisko rastinje. Požar se proširio na borovu šumu. Intervencijom pripadnika VD-a Tomislavgrad požar je ugašen u večernjim satima,
 • na području sela Sarajlije, uslijed paljenja trave i korova došlo je do prostornog požara, koji je izmakao kontroli i zahvatio je I obližnju vikendicu. Na vikendici je izgorio dio krovišta. Intervencija je trajala od 13:00 do 13:50 sati.

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travik imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • u naselju Maline, gdje je gorjela velika površina niskog rastinja i suhe trave,

–  u mjestu Bašbunar, gdje je  gorjela velika površina suhe trave.

Požari ugašeni.

Općina Gornji Vakuf. Vatrogasna jedinica općine Gornji Vakuf imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • kod firme” Aureus”, gdje je gorjela prostorija pilane,

–  u naselju Kute, gdje je  gorjelo nisko rastinje.

Požari su ugašeni.

 

Općina Kiseljak. Vatrogasna jedinica općine Kiseljak imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Donjeg Paleža, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Bugojno. Vatrogasna jedinica općine Bugojno imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

 • u blizini prodajnog centra Bingo, gdje je gorjela suha trava,
 • u mjestu Seona, gdje je gorjela deponija otpada,
 • preko puta prodajnog centra Bingo, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava.

Općina Stari Vitez. Vatrogasna jedinica općine Stari Vitez imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

 • u mjestu Ravni put, gdje je gorjelo nisko rastinje i šikara,
 • u mjestu Kratine, gdje je gorjelo nisko rastinje i šikara,
 • u mjestu Krtina Mahala, gdje je gorjelo nisko rastinje i šikara u hrastovoj šumi,
 • u mjestu Bukve, gdje je gorjelo nisko rastinje i šikara.

  

 

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Kanton Sarajevo

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo: U periodu od 04.03.2019. do 10.03.2019. godine ukupno je na području Kantona Sarajevo prijavljen 71 slučaj zaraznih bolesti obaveznih prijava, i to: pet angina streptoc. (streptokokna angina), sedam enterocolitis ac. (enterokolitis), devet herpes zoster (šindre), jedan HBV (hepatitis B), dva mononucleosis (mononucleoza), 32 morbilli (ospice), tri nosocomial infections (bolničke infekcije), sedam scabies (svrab, šuga), tri scarlatina (šarlah), jedan TBC (tuberkuloza) i jedan toxiinfectio al. (trovanje hranom).

 

 

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 Unsko-sanski kanton

Kantonalni operativni centar primio je informaciju od  Policijske stanice Bihać o pronalasku eksplozivnog sredstva u naselju Orljani. Patrola policije utvrdila je na licu mjesta da se vjerojatno radi o tromblonskoj mini. Lokacija je obilježena.

    

 

  OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE