Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 16./17.03.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 14:03 do 14:25 sati, u mjestu Orljani, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasili dva vatrogasca sa jednim vozilom,
  • od 14:13 do 14:50 sati, u mjestu Veliko Založje, gdjej je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasili dva vatrogasca sa jednim vozilom,
  • od 17:02 do 18:40 sati, u mjestu Kamenica, gdje je gorjela  trava i nisko rastinje, požar su ugasili dva vatrogasca sa jednim vozilom,
  • od 17:49 do 19:30 sati, u mjestu Kostela, gdje je gorjela šuma, požar su ugasili dva vatrogasca sa jednim vozilom,

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je  intervencije na gašenju požara i to:

  • od 12:00 do 13:50 sati, u mjestu Kolunić, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasili dva vatrogasca sa jednim vozilom,
  • od 14:25 do 17:00 sati, u mjestu Bukovača, gdje je gorio pomoćni objekt (drvarnica), požar su ugasili tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je  intervencije na gašenju požara i to:

  • od 15:30 do 20:00 sati, u mjestu Potkalinje, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma, požar su ugasili dva vatrogasca sa jednim vozilom uz pomoć šest mještana,
  • od 20:52 do 22:20 sati, u mjestu Mahmić Selo, gdje je gorio pomoćni objekt (štala), požar su ugasili dva vatrogasca sa jednim vozilom. Na objektu je pričinjena veća materijalna šteta.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most  imala je intervenciju na gašenju požara od 13:45 do 15:45 sati, u mjestu Čelića Kosa, gdje je gorjelo nisko rastinje, požar su ugasili tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Grad Cazin. Vatrogasan jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 17:48 do 19:20 sati, u mjestu Prošići-Unska strana gdje je gorjela šuma, požar su ugasili tri vatrogasca sa jednim vozilom.
  • od 19:50 do 21:50 sati, u mjestu Prošići gdje je gorjelo nisko rastinje, požar su ugasili pet vatrogasaca sa dva vozila. 

 Hercegovačko-neretvanski kanton 

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 12:00 do13:05 sati, na lokalitetu Livča gdje je  gorio voćnjak.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara od 17:20 do 20:20 sati, na lokalitetu Gorana gdje je gorjela hrastova šuma na površini cca 2 ha. 

Tuzlanski kanton 

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine  Banovići  imala je  intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Grivice, zaseok Diaci.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija  imala je intervenciju na gašenju šumskog požara u rejonu brda Vis.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Turija.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica općine Živinice imala je  dvije intervencije na gašenju požara i to požar na stambenom objektu (kuća) u naselju Ciljuge, i požar u naselju Šahići, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 14 intervencija i to: gašenje  trave  i  niskog  rastinja (6 intervencija), gašenje otpada u kontejnerima (2 intervencije), gašenje zapaljenog el.stuba (1 intervencija),   gašenje zapaljenog dimnjaka (1 intervencija), tehnička intervencija (3 intervencije, otvaranje zaglavljenih vrata, sapiranje platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i sapiranje ceste nakon saobraćajne nesreće) i jedno obezbjeđenje sportskog događaja. 

Zapadnohercegovački kanton 

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašenju požara od 13:50 do 14:30 sati, kod Polić transa (putni pravac Posušje – Grude), gdje je gorjela trava i šuma, požar su ugasila dva vatrogasca sa jednim vozilom. Opožareno je cca 600 m2 površine. 

Zeničko-dobojski kanton 

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je dvije intervencije na gašenju požara  suhe trave i niskog rastinja, na lokacijama Drivuša i Hamida. Požari su ugašeni.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju požara  na elektroinstalacijama u privatnoj kući, u mjestu Novi Miljanovci,  na objektu je pričinjena materijalna šteta, povrijeđenih lica nije bilo, požar je ugašen.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je dvije  intervencije na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja, na lokacijama Greben i Bistrik. Požari su ugašeni.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je dvije intervencije na gašenju požara u gradu gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje, te jednu intervenciju na gašenju požara u mjestu Poklečići, gdje je gorjela vikendica. Požari su ugašeni.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju na gašenju požara  suhe trave i niskog rastinja, na lokaciji Karaula. Požar je ugašen.

 

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Unskosanski kanton

 Općina Velika Kladuša. Kantonalni operativni cenntar primio je informaciju od  Policijske stanice Velika Kladuša  o pronalaska  ostatka rakete zoljo na lokalitetu  Tuk. Mjesto pronalaska eksplozivnog sredstva je obilježeno od strane Policijske stanice Vekika Kladuša.

Srednjo-bosanski kanton

 Općina Busovača. Kantonalni operativni centar primio je informaciju o pronalasku jedne ručne bombe na lokalitetu rijeke Ivančice.

       

O S T A L O 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Na području općine Zavidovići počela je potraga za nestalom muškom osobom Vinkom Vilićem, rodjen 1959. godine, selo Riđali,  koji se udaljio od kuće 15.03.2019.g. u nepoznatom pravcu. U potrazi za nestalom osobom angažovano je  cca 50 spasioca GSS-a.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE