Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 17./18.01.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervencije i to:

  • – od 13:05 do 14:00 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje uz promenticu, u Tasovčićima,
  • – od 13:50 d0 14:20 sati, gdje je gorila trava i rastinje kod tvornice „Lasta“,
  • – od 13:05 do 16:05 sati, gdje je gorila šuma uz rijeku Neretvu, u Dretelju,
  • – od 17:15 do 17:35 sati, gdje je gorila trava i rastinje kod Vojarne „Božan Šimović“,
  • – od 20:25 do 21:05 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje u Grabovinama, te
  • – od 23:15 do 23:35 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje u Čapljinskom polju.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je intervenciju u vremenu od 16:35 do 17:30 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje u ul.Hrvatskih branitelja.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervenciju u vremenu od 17:00 do 18:00 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje u Gradnićima.

NAGOMILAVANJE LEDA NA VODOTOCIMA I KOMUNIKACIJAMA

Zeničko-dobojski kanton

Na dijelu rijeke Bosne između naselja Dolača i Janjići, neposredno uz magistralni put M-17, došlo je do zaustavljanja i taloženja nanosa leda koji prekriva kompletno korito rijeke na tom dijelu u dužini oko 1000 metara. Led se formirao čitavom širinom rijeke, tako da je prekrio  tok od lijeve do desne obale. Trenutno stanje bez promjena, vodostaj je normalan kao i oticanje i protok rijeke. Također, na osnovu informacije dobijenih od Općinske službe civilne zaštite Doboj-jug, na području mjesta Mravići, uz magistralni put M-17, korito rijeke Bosne se zamrznulo, odnosno dolazi do zaustavljanja i taloženja nanosa leda. Vodostaj je normalan kao i oticanje i protok rijeke. Za sada nema izlijevanja iz korita rijeke Bosne.

SNJEŽNE PADAVINE

Zeničko-dobojski kanton

Saobraćaj se zbog snijega koji je padao u toku noći, ovoga jutra odvija usporeno na većini putnih pravaca. Na području Kantona visina snijega od 10 do 25 cm, koji nije zadao veće probleme u prohodnodnosti puteva. Sve magistralne i regionalne ceste su prohodne bez zastoja uz otežano odvijanje na višim predjelima. Ekipe putnih službi nalaze se na terenu i obavljaju neophodne intervencije, tako da su svi putevi sniježni i prekriveni snijegom, ali  prohodni.

Unsko-sanski Kanton

Svi  magistralni i regionalni putevi na području  Kantona su prohodni, ali se saobraćaj odvija otežano zbog ugaženog snijega i leda na kolovozima.

Visnina snijega u gradu Bihaću iznosi 54 cm, a u općini Sanski Most iznosi 44 cm.

Srednjobosanski kanton

Saobraćaj na području Srednjobosanskog kantona se odvija otežano po klizavim i snijegom prekrivenim saobraćajnicama.

ZAGAĐIVANJE RIJEČNIH TOKOVA

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Prema izvještaju Općinskog operativnog centra civilne zaštite Gračanica, dana 15.01.2017. godine, evidentiran je pomor ribe u rijeci Spreči. Sekretar SRD „Drijenča“, g-din Osman Hodžić je pomor ribe prijavio nadležnim inspekcijskim organima i policiji. Uzet je uzorak vode i poslat na analizu. Na mjestu uzimanja uzoraka, osjetio se miris fenola.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

OBAVIJEST O KVALITETI ZRAKA U FEDERACIJI BIH, 18.01.2017.

Jučer, u utorak, kvalitet zraka na najvećem broju mjernih mjesta u Federaciji BiH je bio zadovoljavajući.

Zabilježana su mala prekoračenja koncentracija pšropisanih graničnih vrijednosti koncentracija lebdećeih čestica PM10 na dva mjerna mjesta u Sarajevu, jednom mjernom mjestu u Zenici i Goraždu i Živinicama. Osim u Živinicama, gdje je izmjereno 120 ug/m3 lebdećih čestica, ove koncentracije su bile znatno niže od onih na kakve smo navikli u ovom dijelu godine.

Koncentracije sumpordioksida su prekoračene samo na dva mjerna mjesta u Zenici, takođe u malom obimu.

Slično stanje kvaliteta zraka očekuje se i danas, a značajniji porast koncentracija se ponovo može očekivati  od četvrtka.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Pristigla je prijava o postojanju NUS-a, od strane Policijske stanice , da se u njihovim prostorijama nalazi tromblon.

Prijava proslijeđena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

METEOALRAM

Unsko-sanski kanton

Za dan 18.01.2017., nivo upozorenja je Žuto, ekstremno niske temperature, sa mininimalnom temperaturom od -7°C, te udarima vjetra od 40 do 50 km/h.

Tuzlanski kanton

Za dan 18.01.2017., nivo upozorenja je Žuto, ekstremno niske temperature, sa mininimalnom temperaturom od -8°C.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Za dan 18.01.2017., nivo upozorenja  je Žuto, sa udarima vjetra od 40 do 60 km/h.

Kanton Sarajevo

Za dan 18.01.2017., nivo upozorenja je Žuto, ekstremno niske temperature, sa mininimalnom temperaturom od -8°C.

Kanton 10

Za dan 18.01.2017., nivo upozorenja je Žuto, ekstremno niske temperature, sa mininimalnom temperaturom od -8°C, te udarima vjetra od 40 do 60 km/h.

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. I jučer na rijeci Neretvi, od Struga do granice sa Republikom Hrvatskom, vršena je potraga za nestalom osobom, u vremenu od 09:00 do 13:30 sati.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE