Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 16./17.12.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Općina Trnovo. Požar dok kojeg je došlo dana, 13.12.2015. godine, na južnim obroncima planine Jahorine, iznad sela Hamzići i Zabojska u rejonu Košute i bivšeg vojnog objekta JNA-radara, jučer je uslijed povoljnih meteoroloških prilika, jake magle i snijega, oko 14:00 sati, u potpunosti ugašen. S hodno tome, obustavljen je postupak angažovanja helikoptera OS BiH na gašenju ovog požara.

Pripadnici Općinke službe civilne zaštite Trnovo i KJP “Sarajevo šume” će u narednom periodu pratiti stanje na području koje je bilo zahvaćeno požarom, kako bi u slučaju ponovnog aktiviranja požara, blagovremeno reagovali.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. U naselju Gradište, ul. Kasipor br.47, starija osoba pri loženju vatre zapalila se, te je tom prilikom zadobila povrede, te je ista prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Živinice. U protekla 24 sata, KOC Tuzla zaprimio je prijavu o postojanju NUS-a na području općine Živinice, a radilo se o: PPM 1 komad, ručnoj bombi 1 komad, te ručnoj bombi 1 komad u naselju Vrnojevići, MZ Podgajevi.

Deminiranje:

Trenutno se na području TK izvode radovi na deminiranju na 2 deminerska radilišta:

       MZ Turić – D.Njive Tomšići, općina Gradačac, izvođači su OS BiH, te

       Ledenice D. Bjeljevina 1., općina Gradačac, izvođači su OS BiH.

Dana 16.11.2015. godine, izvršena je primpredaja deminirane površine na području općine Kalesija, koja je rađena u okviru zadatka „Kazin Tuk – Lugovi“, općina Kalesija, a radove je izvodio tim za deminiranje FUCZ-e.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Posušje. Od Policijske uprave Posušje, stigla je prijava o postojanju NUS-a, a radi se o 7 ručnih bombi i streljivu 7,62 -100 komada, koji se nalaze u skladištu PU Posušje. Obavješten vođa A-tima Mostar i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je četiri informacije o pronalasku NUS-a i to:

       od strane PS Novi Grad, da se u njihovim prostorijama nalazi više komada NUS-a,

       od Operativnog centra civilne zaštite Novi Grad, da je u ulici Aleja Bosne Srebrene br.62, pronađena tromblonska granata u zemlji,

       od PS Hadžići, da je u naselju Miševići na lokalitetu Obrovac bb, pronađena jedna ručna bomba, te

       od PS Vogošća, da se u njihovim prostorijama nalazi jedna ručna bomba.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS, uklonili u toku jučerašnjeg dana.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Kanton Sarajevo

U Kantonu Sarajevu je zbog zagađenosti zraka i dalje na snazi epizoda „Pripravnosti“.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Na osnovu podataka o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i nepovoljnih meteoroloških uslova koji pogoduju pogoršanju kvaliteta zraka, a u skladu sa Operativnim planom interventnih mjera Grada Zenica za djelovanje u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, i dalje je na snazi proglašenje   epizoda povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku stepena PRIPRAVNOST.

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK-a, dana 16.12.2015. godine, bilo je prekomjerno zagađenje zraka na lokalitetima Skver i BKC.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE