Dopuna sažetka Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 16.12.2015.godine, do 13:00 sati

POŽARI

 

Kanton Sarajevo

 

Općina Trnovo. Prema dobivenim informacijama od Općinske službe civilne zaštite Trnovo, situacija požarišta na južnim obroncima planine Jahorine, iznad sela Hamzići i Zabojska u rejonu Košute i bivšeg vojnog objekta JNA-radara,dosta je bolja u odnosu na jutrošnje stanje, požar je prestao da se širi, jer je zašao u kameniti dio gdje nema previše vegetacije. Prema procjeni stanja na terenu zbog velike i guste magle, koja prouzrokuje veliku vlažnost, pa se nadati da će se isti postepeno ugasiti.

Shodno trenutnom stanju na požarištu Općinska služba civilne zaštite Trnovo predlaže da se obustave sve aktivnosti na angažovanju helikoptera za gašenje požara na ovom požarištu, iz razloga gustoće magle, te nemogućnosti upotrebe helikoptera na gašenju požara.

Pripadnici Općinke službe civilne zaštite Trnovo će i dalje pratiti stanje na području koje je zahvaćeno požarom, te ukoliko se ukaže potreba a i vremenski uslovi dozvole, blagovremeno će zatražiti nastavak aktivnosti na angažovanju helikoptera OS BiH na gašenju požara.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE