Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH,za dane 15./16.12.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Općina Trnovo. Dana, 15.12.2015. godine, Općinska služba civilne zaštite Trnovo, uputila je zahtjev prema Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite Sarajevo, za angažovanjem helikoptrera OS BiH, na gašenju velikog šumskog požara na južnim obronscima planine Jahorine, iznad sela Hamzići i Zabojska u rejonu Košute i bivšeg vojnog objekta JNA-radara, koji je zahvatio oko 70 ha zemljišta, obraslog šumskim zasadama bora i smrče, travom i niskim rastinjem sa tendencijom širenje u područja obrasla bukvom i jelevom šumom. Kako je požar aktivan već tri dana, u gašenju požara učestvovalo je sedam vozila i 33 vatrogasca iz Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo, DVD-a: Tarčin, Ilidža, Alipašin Most, Bjelave, te Služba za zaštitu od požara KJP „Sarajevošuma“ i vatrogasne snage Kantonalne uprave za šumarstvo Sarajevo.

Po dobijanju zahtjeva od strane KOC-a Sarajevo, Federalni operativni centar civilne zaštite je prema Standardnim operativnim procedurama uputio zahtjev za pomoć Oružanih snaga BiH, prema Ministarstvu sigurnosti BiH, te čaka odgovor za prihvatanje navedenog zahtjeva. Prema saznanjima, problem za angažovanje helikoptera se ogleda u velikoj magli, smanjenoj vidljivosti, te nemogućnosti polijetanja helikoptera.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

TUN tim je obavljao poslove na uništavanju NUS-a na području općina Lukavac i Gračanica.

U protekla 24 sata KOC Tuzla zaprimio je prijavu da se na području općine Čelić, nalazi NUS, radi se o – ROB-u, na lokalitetu Šibošnica.

Deminiranje:

I dalje se na području TK izvode radovi na deminiranju na 3 deminerska radilišta, i to:

       MZ Turić – D. Njive, Tomšići, općina Gradačac, izvođači su OS BiH,

       Ledenice D. Bjeljevina 1., općina Gradačac, izvođači su OS BiH i

       Kazin Tuk – Lugovi, općina Kalesija, izvođač je FUCZ.

 

Srednjobosanski kanton

OpćinaTravnik. Izvršena je prijava NUS-a., na lokaciji Travnik-centar, radi se o dvije ručne bombe. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju o pronalasku NUS-a, od strane Općinske službe civilne zaštite Novi Grad, da je na brdu Žuč, prilikom izvođenja radova za Memorijalni centar pronađen tromblon.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonuli u toku dana.

 

SAOBRAĆAJNI UDESI U CESTOVNOM SAOBRAĆAJU

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Stolac. Jučer u 16:55 sati, na magistralnoj cesti M-17/3 u mjestu Kukauša, dogodila se prometna nezgoda, sa materijalnom štetom, u kojoj je smrtno stradao M.B. rođen 1980 god. iz Ljubinja.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Kanton Sarajevo

U Kantonu Sarajevu je i dalje na snazi epizoda „Pripravnosti“, zbog zagađenosti zraka.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. U Gradu Zenica, kao i na području Kantona prisutna je i dalje magla i oblačnost, koja smanjuje vidljivost.

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje i Lukavac kvaltitet zraka odgovara kvaltitetu prekomjerno zagađenog zraka.

Srednjobosanski kanton

Na području Kantona i dalje preovladava magla.

 

O S T A L O

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Stolac. Dana 15.12.2015.godine, Kantonalni operativni centar civilne zaštite HNK zaprimio je izvještaj od strane Općinskog operativnog centra civilne zaštite Stolac, u kojem se navodi da je u noći 11/12.12.2015 godine, u Donjem Poplatu, došlo do upada većeg broja vukova, u staju vlasništvo Đure (Jozo) Radić, rođenog 1952 god, pri čemu je nastala velika materijalna šteta. Tom prilikom je nastradalo 59 sjanjinih ovaca i 5 ovnova. Na mjesto događaja izišli su pripadnici Policijske stanice Stolac, Veterinarske stanice Stolac, Lovačkog društva Stolac i Komisija za procjenu nastale štete općine Stolac, gdje je na licu mjesta sačinjen zapisnik o nastaloj šteti.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE