Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 16./17.09.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • – od 07:30 do 09:30 sati, požar u Fabrici duhana Mostar, te
  • – od 20:35 do 21:10 sati na Šehovini, gdje je gorio otpadni materijal.

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik, imala je intervenciju na gašenju požara, el. instalacija u privatnom stambenom objektu, u naselju Tinja-Kolone. Požar je ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Profesionalna vatrogasna jedinica općine  Kakanj imala je intervenciju na gašenju ribarskog šadrvana na rijeci Bosni u naselju Povezice. Požar je ugašen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku NUS-a:

Dana 16.09.2016. godine, od strane građanina pristigla je prijava, da je na svojoj zemlji, na Čobanovom polju, pronašao protupješdijsku minu („paštetu“).

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanki kanton

Općina Busovača. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku NUS-a,na lokalitetu – Donja Rovna, radi se o nepoznatom NUS-u. Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informaciju o pronalasku NUS-a, dana, i to:

– dana 16.9.2016.godine, u 08:27 sati, od strane Općinske službe civilne zaštite Hadžići, prijavljen je nepoznat NUS, kod Kasarne Žunovnica,

– dana 16.9.2016.godine, u 11:57 sati, od strane Općinske službe civilne zaštite Hadžići, prijavljen je nepoznat NUS, u naselju Tarčin.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Općina Kladanj. „A“ tim za uklanjanje NUS-a FUCZ Tuzla, obavljao je poslove na uklanjanju NUS-a na području općine Kladanj.

Općina Kalesija.B“ tim za deminiranje FUCZ Tuzla, nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ u naselju Seljublje na području općine Kalesija.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE