Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 16./17.03.2018.godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

U posljednjih 6 sati na vodotocima na vodnom području rijeke Save bilježi se trend stagnacije i blagog porasta vodostaja.

Na rijeci Savi bilježi se blago povećanje vodostaja. Na mjerodavnoj vodomjernoj stanici Slavonski Brod dostignut je nivo od 730 cm pri kojem se proglašava mjere redovne odbrane od poplava. U skladu sa odredbama Federalnog operativnog plana odbrane od poplava (FOP) Glavni rukovodilac odbrane od poplava, Direktor “Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo, je donio Rješenje o proglašenju početka redovne odbrane od poplava na poplavnom području Odžačka Posavina. Na vodomjernoj stanici Slavonski Šamac preostalo nešto manje od 70 cm do dostizanja navedenog nivoa.

Shodno prognoziranim hidrometeorološkim prilikama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, očekuje se dodatno povećanje vodostaja na ovom dijelu toka rijeke Save.

O ovome su obavješteni pravno lice koje je zaduženo za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava koje se odnose na zaštitne vodne objekte na poplavnom području Odžačka Posavina, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kao i relevantne službe civilne zaštite.

Unsko-sanski kanton

Vodostaji svih rijeka i rječica na području ovog Kantona i dalje su u blagom opadanju, tako da se nastavlja normalizovanje stanja u gradovima i  općinama u kojima je došlo do izlijevanja vodotoka iz korita.

Grad Bihać.  Vodostaj rijeke Une u Bihać u 07:00 sati iznosi 105  cm, a jučer u isto vrijeme je iznosio 109 cm i u blagom je opadanju.                                                                  Grad Cazin. Rijeka Mutnica  se puvukla u korito. Preko mosta prema Vilenjači obustavljen je saobraćaj na putu Stijena-Vilenjača.                                                                   Općina Ključ. Vodostaj rijeke Sane i Sanice i dalje su u opadanju. Rijeke su se izlile na poljoprivredno zemljište i nema ugroženih objekata.                                           Općina Sanski Most. Stanje vodostaja rijeke Sane i svih njenih pritoka je u opadanju. Stanje sa podzemnim vodama je takođe u opadanju u svim poplavljenim područjima,voda se povukla iz svih do sada poplavljenih naselja.Pristupni putevi više nisu ugroženi i odvija se normalna komunikacija do svih naseljenih područja.

Općina Bosanska Krupa. Vodostaj rijeke Une u 07:00 sati je iznosio 242 cm,a  jučer u 07:00 sati je bio 253 cm.

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save i dalje je u porastu, duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod ———– ————–     734 cm (pripremno stanje), jučer 712 cm,

–   Bosanski Šamac ———————–     582 cm (pripremno stanje), jučer 575 cm,

–   Orašje ————————————-    799 cm (pripremno stanje), jučer 794 cm.

Tuzlanski kanton 

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,97 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 17 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 57,00 m3/s.

 Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona  je u granicama normalnog.

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijeke Trebižat, na vodomjernoj stanici Humac, izmjeren jutros u 07:45 sati, iznosio je 279 cm, dok je jučer iznosio 262 cm (na 280 cm počinje redovna obrana od poplava).

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Vodostaji rijeka

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
Neretva Mostar 07:45 sati  527 cm 850 cm
Trebižat Humac 07:45 sati  279 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:45 sati 179 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati  100 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati 279 cm 265 cm

 POŽARI

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada  Bihać je imala je intervencije:

  • od 10:40 do 11:10 sati, ulica Bihaćkih Branilaca, gdje je izbio požar u prostorijama džamije. Požar su ugasila četiri vatrogasca sa jednim vozilom, u objektu je pričinjena manja materijalna šteta.
  • od 09:00 do 14:25 sati, ulica Đačka, tehnička intervencija na  ispumpavanje vode iz podrumskih prostorija.

 Zeničko-dobojski kanton

 Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju suhe trave na Crkvičkom brdu, te jednu intervenciju na gašenju otpadnog materijala.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka u naselju Kraljevac, požar je ugašen.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju u mjestu Ljubna, gdje je gorjela štala, na opbjektu je pričinjena materijalna šteta, požar je ugašen.

Tuzlanski kanton

 Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada  Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara električne  instalacija u ul. Jalska br.40. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

OBLAST  VODOSNABDIJEVANJA

Unsko-sanski kanton

 Grad Bihać. Zbog povećanja mutnoće vode na izvorištima potrošačima se i dalje preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

 NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTAVA

 Hercegovačkoneretvanski kanton

Grad Mostar. Na lokalitetu Bijelog Brijega pronađene dvije ručne bombe. Prijava o pronalasku eksplozivnih sredstava proslijeđena uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES nastavili su proces deminiranja na zadatku „Pribitkovići 3“ na području općine Banovići.

 O S T A L O

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD                                                               

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod za područje Bosne i Hercegovine  za danas je izdao Narandžasti meteoalarm zbog očekivanih količina padavina od 40 do 60 l/m2.

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE