Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 15./16.12.2019.godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 196,78 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer nivo je viši za 3 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 1,0 m3/s.

POŽARI

Hercegovačkoneretvanski kanton 

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara  od 15:40 do 17:20 sati, na brdu Planinica, gdje je  gorjelo nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od  01:20 do 01:55 sati,  u ul. fra Didaka Buntića, gdje je gorio automobil.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od  13:10 do 14:00 sati, u ul. Doljanka bb, gdje je gorio dimnjak na stambenoj zgradi. 

Srednjo-bosanski kanton

 Općina Bugojno. Vatrogasna jedinica općine Bugojno imala je intervenciju na gašenju požara u trgovini od 02:00 do 03:35 sati. Požar je ugašen, na objektu je pričinjena veća matrijalna šteta. 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice, imala je jednu intervenciju na gašenju požara u društvenom domu u MZ Orahovica i drugu na lokalitetu u Staroj čaršiji gdje je gorio dimnjak.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imali su osam manjih  intervencija i to: jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka i djela krova, tri na gašenju zapaljenog otpada u kontejnerima,  dvije na obezbjeđenju (kulturnog događaja i na obezbjeđenju tankovanja goriva na Međunarodnom aerodromu Sarajevo), jednu tehničku (na sapiranju platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo), te jednu na gašenju zapaljene napuštene barake.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara u Hotelu Park, gdje je gorio dimnjak i ventilacijski sistem. Na objektu je pričinjana manja materijalna šteta, požar su ugasila tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je tehničku intervenciju , u mjestu Grab, gdje su vršili sapiranje ceste. 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA 

Kanton Sarajevo

Dana, 15.12.2019. godine zbog povećanja koncentracija zagađujućih materija u zraku, proglašena epizoda „pripravnost“ u Kantonu Sarajevo

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo jutros je zabilježen značajan rast prosječnih dnevnih koncentracija čestičnih tvari u zraku – PM10, predviđenih za epizodu „Pripravnost“ (50 µg/m3) i to na stanicama: Vijećnica 67, Otoka 64 i Ilijaš 99 µg/m3.

Prema vremenskoj prognozi Federalnog hidrometerološkog zavoda, očekuje se stabilno vrijeme, bez padavina, slabim vjetrom i sa mogućnošću temperaturne inverzije te u skladu s time i daljnje pogoršanje kvaliteta zraka.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor, prema odredbama Plana interventnih mjera, proglašava epizodu ¨pripravnost¨u svim zonama na području Kantona Sarajevo u kojima se primjenjuje Plan, uz kontinuiran nastavak praćenja stanja kvaliteta zraka. Upućuje se i apel stanovništvu da smanji korištenje motornih vozila.

Tuzlanski kanton 

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 15.12.2019. godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetu Živinice a na lokalitetima Lukavac i BKC odgovaro je kvalitetu čistog zraka. Na lokalitetima Skver, Bukinje i Mobilna: Doboj Istok nije bilo moguće ocijeniti kvaltet zraka.

O S T A L O 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA 

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite i dalje radi na  prikupljanju informacija,  te je spremna da se odmah u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija vezano za nestale osobe (dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva, koja je nestala na području Srebrenice), uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.

          OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE