Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 15./16.06.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Dana 15.06.2015. godine, Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara na drvenom vikend objektu u naselju Seona, mjesto Šuma Greben. Spriječeno je širenje požara na okolnu šumu. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Srebrenik. Dana 15.06.2016. godine, Vatrogasna jedinica općine Srebrenik je imala jednu intervenciju na gašenju požara (sijeno) u naslju Džafići. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

NEEKSPOLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Prilikom obrade zemljišta u mjestu Lišina pronađena jedna granata iz predhodnog rata. O pronalasku NUS-a obavješten Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. U mjestu Lulići pronađena jedna tromblonska mina nakon čega je mjesto pronalaska NUS-a obilježeno od strane MUP-a USK-a.

Tuzlanski kanton kanton

Općina Kalesija. Dana 15.06.2016. godine, „B“ tim za deminiranje FUCZ /KUCZ nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ i „Duge njive 2“ u naselju Seljublje na području općine Kalesija.

Općina Gradačac. Dana 15.06.2016. godine, prijavljen pronalazak NUS-a a radilo se o jednom zrnu od haubice. Prijava proslijđena Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Općina Ilidža. Policijska stanica Ilidža, prijavila je pronalazak jedne ručne bombe. Bombu je pronašao građanin, u naselju Osik, prilikom košenja trave. Informacija o pronalasku NUS-a proslijeđena Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite koji će navedeni NUS ukoniti u toku dana.

Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo. Zaprimljene dvije prijave o pronalasku nepoznatog NUS-a na lokalitetima Crnički kamen i Deževice. Prijave proslijeđene „A“ timu Busovača i Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE