01

Predstavnici FUCZ boravili u Njemačkoj u okviru Programa razmjene eksperata u oblasti civilne zaštite

01

Ovakav vid razmjene služi jačanju operativne sposobnosti i međunarodnih odnosa te je uzajamno korisna za institucije u oblasti zaštite i spašavanja i predstavljanja entitetskih civilnih zaštita.

 
U organizaciji Njemačke savezne agencije za tehničku pomoć (German Federal Agency for Technical Relief -THW),  a u okviru Programa razmjene eksperata u oblasti civilne zaštite, od 6. do 10. juna 2016. godine u Njemačkoj je boravilo šest bh. predstavnika sa državnog i entitetskog nivoa, kako bi se pomoglo uspostavljanju mreže volontera civilne zaštite u Bosni i Hercegovini.
Osim predstavnika Federalne uprave civilne zaštite, u bh. delegaciji bila su još tri predstavnika drugih institucija u sistemu zaštite i spašavanja, i to iz Ministarstva sigurnosti BiH i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.
 
Program razmjene je dio mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu koji služi kako bi poboljšao nadležnosti civilne zaštite i povećao efikasnost zajedničkih operacija. Ovakav vid razmjene služi jačanju operativne sposobnosti i međunarodnih odnosa pa je uzajamno korisna za institucije u oblasti zaštite i spašavanja i predstavljanja entitetskih civilnih zaštita.
 
Učesnici su se kroz prezentacije, između ostalog, upoznali sa strukturom civilne zaštite i sistema zaštite u Njemačkoj, prednostima i ograničenju sistema zasnovanog na volonterizmu, motivaciji i treningu volontera, bazi podataka, potrebnoj opremi i ostalim temama vezanim za volontere te posjetili vatrogasce u Bonnu i lokalne volonterske jedinice u sastavu THW-a.
 
Stečena znanja o važećim tehnikama koristit će za realizaciju pilot projekta „Mreže volontera CZ“ koji će doprinijeti poboljšanju sistema zaštite i spašavanja.

 

{module FOTO GALERIJA 16.06.2016}